ฝากครรภ์ที่ไหนดี

“ฝากครรภ์ที่ไหนดี” เป็นคำถามที่คุณแม่มือใหม่จำนวนไม่น้อยสงสัย และต้องการคำตอบ เพราะการเลือกคลินิกฝากครรภ์มีความสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคุณแม่และลูกน้อยอย่างมาก ซึ่งจะมีแนวทางเลือกคลินิกฝากครรภ์ที่ไหนดีอย่างไร ที่นี่เรามีคำตอบให้กับคุณ

ตอบคำถาม: ฝากครรภ์ที่ไหนดี?

 • ควรจะเลือกคลินิกฝากครรภ์ที่ได้มาตรฐาน มีสูตินรีแพทย์ที่มีประสบการณ์อยู่ประจำคลินิก
 • โรงพยาบาลหรือคลินิกฝากครรภ์นั้นควรจะมีความสะอาด สามารถเดินทางได้สะดวกจากบ้านคุณ เนื่องจากความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการพบแพทย์อย่างต่อเนื่อง
 • คุณสามารถฝากครรภ์กับสถานพยาบาลรัฐหรือเอกชนก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกทั้งด้านการเงินและเวลา
 • การฝากครรภ์จะช่วยให้การตั้งครรภ์สามารถดำเนินไปได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อความผิดปกติขณะตั้งครรภ์ จึงควรเข้าฝากครรภ์ให้เร็วที่สุดเมื่อทราบว่าตั้งครรภ์

ฝากครรภ์ที่ไหนดี?

ฝากครรภ์ที่ไหนดี

สำหรับผู้ที่เตรียมตั้งครรภ์ หากจะตัดสินใจเลือกฝากครรภ์ที่ไหนดี ควรฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลที่ใกล้และสะดวกที่สุด อาจจะเป็นโรงพยาบาลที่ใกล้บ้าน เพราะหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น จะสามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

หากเป็นสถานพยาบาลที่คุณแม่มีประวัติการรักษาโรคประจำตัวมาก่อนยิ่งดี เพราะคุณหมอจะมีประวัติการรักษาว่าคุณแม่เคยเป็นโรคอะไร ใช้ยาอะไร และจะมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์หรือไม่ ส่วนคุณแม่ที่เคยตั้งครรภ์มาก่อนอาจจะฝากครรภ์กับคุณหมอสูติท่านเดิมก็ได้ ซึ่งปกติแล้วการเลือกคลินิกฝากครรภ์ที่ไหนดีนั้นเราจะมีข้อควรพิจารณาอยู่ ดังนี้

1.เลือกสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน

รูปภายในคลินิก Beyond IVF
 • มีเลขใบอนุญาตจดทะเบียนสถานพยาบาล

สถานพยาบาลในประเทศไทยโดยมากแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ สำหรับการฝากครรภ์สามารถอยู่ในรูปแบบสูตินรีเวชกรรม โดยที่ทุกสถานพยาบาลจะต้องมีใบประกอบถูกต้องที่เรียกว่า ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล หรือใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล ดังนั้นก่อนเลือกสถานพยาบาลไหนควรตรวจสอบก่อนว่าเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตประเภทสูตินรีเวชกรรมด้วยหรือไม่

 • สถานพยาบาลสะอาด ปลอดภัย

ในทุกสถานพยาบาล สิ่งที่ควรจะคำนึงเป็นอันดับต่อไปก็คือ ความสะอาด ปลอดภัย ความสะอาดของเครื่องมือที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการตรวจร่างกายต่าง ๆ ทั้งเข็มเจาะเลือด เข็มฉีดยา ความสะอาดของพนักงานทั้งการแต่งกายและการปฏิบัติตนต้องรักษาความสะอาดอยู่ตลอดเวลา ความสะอาดของห้องต่าง ๆ มีการทำความสะอาดอย่างถูกต้องและถูกหลักองค์การอนามัยโลก

 • อุปกรณ์ครบครัน ทันสมัย

เทคโนโลยีเป็นอีกด้านในปัจจุบันที่เกิดการแข่งขันกันระหว่างคลินิกค่อนข้างสูง โดยที่แต่ละคลินิกพยายามที่จะหาเครื่องมือใหม่ ๆ และทันสมัย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและทำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

โดยปกติการฝากครรภ์จะใช้เทคโนโลยีของเครื่องอัลตราซาวนด์แค่อย่างเดียวเพื่อตรวจดูท่าทางของทารกในครรภ์ ดูความผิดปกติในครรภ์ และทำให้คุณแม่ได้เห็นหน้าลูกที่อยู่ในครรภ์ แต่ในปัจจุบันเครื่องมือทางการแพทย์ยังไม่ได้มียี่ห้อที่หลากหลายมาก ทำให้เทคโนโลยียังมีความใกล้เคียงกัน

2.เลือกสถานพยาบาลที่ใกล้บ้าน เดินทางสะดวก

เมื่อคุณแม่ไปฝากครรภ์แล้ว คุณหมอจะทำการนัดตรวจครรภ์หลายครั้ง ในช่วงแรกจะมีการนัดตรวจครรภ์ในทุก ๆ เดือน พอถึงช่วงโค้งสุดท้ายใกล้คลอดคุณหมอจะนัดตรวจถี่กว่าเดิม เช่น อาจจะทุก 2 อาทิตย์ 

ดังนั้น การเลือกโรงพยาบาลหรือคลินิกใกล้บ้านจึงสำคัญ นอกจากจะสะดวกสบายในการเดินทางแล้ว เมื่อคุณแม่มีเหตุฉุกเฉิน เช่น เจ็บท้อง มีเลือดออก ฯลฯ จะสามารถไปถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลา

3.เป็นแพทย์เฉพาะทาง มีประสบการณ์

สูตินรีเวช

ในการฝากครรภ์และการคลอดบุตรจำเป็นต้องเป็นแพทย์ทางด้าน ‘สูตินรีเวช’ เท่านั้น เพราะแพทย์จะต้องมีความชำนาญในเรื่องของการฝากครรภ์ การคลอดบุตร และให้การรักษาคุณแม่ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือการดูแลคุณแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดบุตร 

โดยสูตินรีแพทย์จะมีทักษะในการจัดการเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ให้คุณแม่แต่ละท่าน รวมถึงประเมินความเสี่ยง การรักษาโรค และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์ได้

4.ค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์มีความเหมาะสม

 • ราคาฝากครรภ์กับโรงพยาบาลรัฐ
 • ค่าฝากครรภ์ครั้งแรก (รวมค่าตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ค่าแพทย์ ฯลฯ) ประมาณ 1,500 บาท
 • ค่าตรวจครรภ์ ครั้งละประมาณ 80-300 บาท
 • ค่ายาตลอดการตั้งครรภ์ ประมาณ 1,000 บาท
 • ค่าอัลตราซาวนด์ ครั้งละประมาณ 500 บาท
 • ค่าวัคซีน ประมาณ 200 บาท

หมายเหตุ ราคาข้างต้นเป็นราคาโดยประมาณเท่านั้น และยังไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ กรณีที่คุณแม่มีภาวะเสี่ยงต่าง ๆ

 • ราคาฝากครรภ์คลินิกกับโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชน

สำหรับราคาการฝากครรภ์ ฝากท้องกับคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชน จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าโรงพยาบาลรัฐบาล

โดยมักมีราคาเฉลี่ยการฝากครรภ์ต่อครั้งอยู่ที่ 3,000-5,000 บาท

ทั้งนี้ยังไม่รวมการตรวจอื่นๆเพิ่มเติม เช่น การตรวจเลือด การตรวจ Nifty หรือการตรวจเช็คโรคทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะในแต่ละบุคคลที่แพทย์เล็งเห็นถึงความสำคัญ

5.สถานพยาบาลที่มีการบริการที่ดี

สถานพยาบาลที่ดี

การบริการคนไข้ที่ดี จะต้องบริการด้วยความเต็มใจ การทำงานโดยใจรักจะสามารถสังเกตเห็นได้จากภาษากาย รอยยิ้ม อารมณ์ดี และสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ไม่ขึ้นเสียงกับคนไข้ที่เข้ามารับบริการ

สำหรับการบริการคุณแม่ตั้งครรภ์ จะต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เนื่องจากคุณแม่ตั้งครรภ์จะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวกว่าปกติ ถ้าพยาบาลพูดจาดีบริการดีก็จะทำให้คุณแม่หายกังวลไปได้

เปรียบเทียบฝากครรภ์กับสถานพยาบาลรัฐ Vs เอกชน

การฝากครรภ์ที่ไหนดี คุณแม่จะเลือกโรงพยาบาลรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชน ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละท่าน แต่ถ้าถามว่าโรงพยาบาลรัฐบาลกับโรงพยาบาลเอกชนต่างกันอย่างไร จะต่างกันตรงที่

 • โรงพยาบาลรัฐบาล จะใช้เวลาในการรอนานกว่าปกติ เพราะว่ามีผู้ที่ไปรับบริการจำนวนมาก คุณหมอที่ตรวจจะผลัดเปลี่ยนกันไปไม่ใช่คุณหมอท่านเดิม ส่วนข้อดีของโรงพยาบาลรัฐบาลคือค่าใช้จ่ายไม่แพง
 • โรงพยาบาลเอกชน จะใช้เวลาในการรอไม่นาน และเวลาที่คุณแม่ไปตรวจครรภ์ ไปฝากครรภ์ รวมถึงตอนคลอด จะเป็นคุณหมอท่านเดิมที่คอยดูแลคุณแม่ทุกครั้ง หรือที่เรียกกันว่า ฝากครรภ์พิเศษ เพียงแต่ค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์และการคลอดบุตรจะค่อนข้างสูง

ฝากครรภ์ครั้งแรกทำอย่างไร

เมื่อคุณแม่ทราบว่าตั้งครรภ์ เมื่อได้รับคำตอบแล้วว่าฝากครรภ์ที่ไหนดี สิ่งที่ควรเตรียมตัวมาเพื่อพบแพทย์คือ ตัวเลขเกี่ยวกับการตั้งครรภ์เช่น ประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย หรือการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด โดยสิ่งที่ควรเตรียมมาอีกเพิ่มเติมคือ หากคุณแม่ท่านใดมีโรคประจำตัว ควรนำยาหรือวิตามินที่ทานทั้งหมดมาด้วย เพื่อให้แพทย์พิจารณาว่ามีผลต่อทารกในครรภ์หรือไม่ และวางแผนการดูแลครรภ์ต่อไป

ฝากครรภ์ครั้งแรกตรวจอะไรบ้าง

ในการตรวจครรภ์ครั้งแรก ส่วนมากแพทย์จะเริ่มจากการซักประวัติเบื้องต้นเพื่อวิเคราะห์ครรภ์ของคุณแม่ท่านนั้น ๆ ว่า อายุครรภ์ประมาณเท่าไหร่ หรือว่ามีโรคใดที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ ส่วนการตรวจจะเป็นการตรวจ Ultrasound ผ่านช่องคลอดเพื่อดูถึงการตั้งครรภ์ว่า มีการตั้งครรภ์จริง และครรภ์เจริญเติบโตสัมพันธ์ต่ออายุครรภ์หรือไม่

คำถามที่พบบ่อย

ฝากครรภ์ใช้เอกสารอะไรบ้าง

สำหรับการฝากครรภ์เอกสารที่จำเป็นไม่มีมากมายอะไร อย่างแรกคือ บัตรประชาชน หรือ passport ของคุณแม่เพื่อใช้ยืนยันตัวตนและทำประวัติ เอกสารนอกเหนือจากนั้นที่ควรจะเตรียมมาคือ ประวัติการรักษาโรคของคุณแม่ หรือเอกสารการตรวจโรค เพื่อให้แพทย์วิเคราะห์ครรภ์ได้ดีมากขึ้น

ฝากครรภ์ครั้งแรกกี่บาท

การฝากครรภ์ครั้งแรกอาจมีค่าใช้จ่ายแตกต่างไปแต่ละที่ ค่าใช้จ่ายฝากครรภ์ของคุณแม่ที่โรงพยาบาลรัฐบาล จะมีราคาประมาณ 500 -1,000 บาท แต่ในกรณีโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าประมาณ 3,000-5,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมการเจาะเลือดหรือตรวจรายการเฉพาะทางอื่น ๆ เพิ่มเติม

ฝากครรภ์คลินิก คลอดโรงพยาบาลได้ไหม

ไม่ว่าจะเข้าฝากครรภ์ที่ไหน ก็สามารถคลอดที่โรงพยาบาลได้ แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยและครบถ้วนของข้อมูลควรคลอดกับแพทย์ที่ฝากครรภ์มาตลอด เพราะแพทย์ท่านนั้นจะสามารถรู้ถึงภาวะครรภ์ของคุณแม่ดีที่สุด

สรุป

เมื่อเกิดการตั้งครรภ์ คุณแม่หลายท่านมีข้อสงสัยไม่น้อยว่าจะฝากครรภ์ที่ไหนดี การฝากครรภ์ควรจะเลือกสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน สะอาด เครื่องมือครบครัน มีสูตินรีแพทย์เป็นผู้ตรวจและรักษา อีกทั้งหากสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกก็เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า เนื่องจากการตั้งครรภ์จะต้องเข้ารับการฝากครรภ์และตรวจครรภ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงของคุณแม่และทารก รวมถึงการเฝ้าระวังความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ 

สำหรับคุณแม่ที่ทราบถึงการตั้งครรภ์และต้องการสถานพยาบาลฝากครรภ์ที่ได้มาตรฐาน สามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ Beyond IVF หรือแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ @beyondivf

ฝากครรภ์และตรวจครรภ์สม่ำเสมอ ลูกสมบูรณ์ แข็งแรง ลดโอกาสแท้ง ปรึกษาแพทย์ฟรี คลิก