IVF ICSI มีลูกแฝด มีลูกยาก อยากมีลูก Beyond IVF

แฝดแท้ กับ แฝดเทียม ต่างกันอย่างไร?

แฝดแท้ หรือ Identical twins เป็นคู่แฝดที่มีลักษณะภายนอกเหมือนกัน ทั้งรูปร่าง หน้าตา สีผม แม้กระทั่ง    กรุ้ปเลือดก็เป็นกรุ๊ปเดียวกัน แต่ลักษณะทางกายภาพก็อาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม การตั้งครรภ์แฝดแท้มักมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนได้มากเพราะอาจมีการใช้รก หรือถุงน้ำคร่ำเดียวกัน ทำให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์แฝดแท้จะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

แฝดเทียม หรือ Fraternal twins เป็นลักษณะของการตั้งครรภ์แฝดอีกแบบหนึ่ง ที่พบได้มากกว่าครรภ์แฝดแท้ โดยพี่น้องแฝดเทียม อาจเป็นเพศเดียวกันหรือคนละเพศก็ได้ อาจมีหมู่เลือดต่างกัน และมีความเป็นไปได้ว่าลักษณะหน้าตาอาจไม่เหมือนฝาแฝด แต่ดูคล้ายคลึงอย่างพี่น้องธรรมดาทั่วไป

รักษาด้วยวิธี-IUI-ลูกแฝดได้ไหม
ไลน์ ปรึกษาแพทย์ฟรี คลิก
สอบถามรายละเอียด โทรเลย

ข้อควรระวังการตั้งครรภ์แฝด

การตั้งครรภ์แฝด มีข้อควรระวังค่อนข้างเยอะจึงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ และต้องดูแลครรภ์มากเป็นพิเศษ จึงต้องปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินการรักษา และตรวจร่างกายเบื้องต้นเพื่อประเมินดูจากหลายๆปัจจัยร่วมด้วย เช่น อายุ สุขภาพ โรคประจำตัว เป็นต้น

อยากมีลูก ไม่ท้องสักที รีบปรึกษาแพทย์ ก่อนถึงวัยมีลูกยาก ปนึกษาแพทย์ฟรี คลิก

“สรุปได้ว่า วิธี IVF/ICSI สามารถมีลูกแฝดได้ แต่จะไม่ได้รับประกัน 100% ว่าตัวอ่อนจะฝังพร้อมกันทั้ง 2 ตัว อาจจะติดแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็เป็นได้”

ถ้าคุณผู้หญิงท่านใดมีความกังวลใจสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ Beyond IVF หรือจะแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ @beyondivf