ภาวะแท้งคุกคาม หมอต้น อาจารย์พูนศักดิ์ สุชนวณิช

ภาวะแท้งคุกคามอันตรายใกล้ตัวคุณแม่ตั้งครรภ์ 

ภาวะแท้งคุกคามอันตรายใกล้ตัวคุณแม่ตั้งครรภ์ 

ภาวะแท้งคุกคาม คือการตั้งครรภ์แล้วพบว่าตัวเองมีเลือดออกทางช่องคลอด ปริมาณเลือดที่ออกอาจจะมากหรือน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล บางรายอาจมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย ส่วนใหญ่แล้วจะวินิจฉัยจากอายุครรภ์ที่น้อยกว่า 28 สัปดาห์

สาเหตุของภาวะแท้งคุกคามหลังๆ จะมาจาก 2 ส่วน ได้แก่

  1. ความผิดปกติของคุณแม่ตั้งครรภ์

โดยความผิดปกติของคุณแม่ตั้งครรภ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือความผิดปกติของฮอร์โมนที่มีผลต่อการฝังตัวและความผิดปกติที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการกระทบกระเทือน ที่ทำให้เกิดการฉีกขาดของเส้นเลือดบริเวณโพรงมดลูก

  1. เกิดจากความผิดปกติของทารกในครรภ์

ความผิดปกติของทารกในครรภ์อาจเกิดได้จาก การมีโครโมโซมที่ผิดปกติ หรือมีการเจริญเติบโตที่ไม่สมบูรณ์

สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่พบว่าตนเองมีอาการผิดปกติ ควรรีบมาพบแพทย์โดยเร็ว หากพบว่ามีเลือดออกทางช่องคลอด หรืออาจมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ โดยแพทย์จะทำการวินิจฉัยภาวะแท้งคุกคาม

การวินิจฉัยภาวะแท้งคุกคามสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

  1. การอัลตราซาวด์

วิธีการอัลตราซาวด์มักจะตรวจผ่านทางช่องคลอดเพื่อให้อยู่ใกล้กับบริเวณปากมดลูกมากที่สุด และการตรวจแบบนี้จะทำให้ได้รู้ว่ามีการตั้งครรภ์บริเวณโพรงมดลูกจริงหรือไม่ หรือการตั้งครรภ์นั้นไปเกิดอยู่บริเวณนอกมดลูก

  1. การตรวจวัดระดับฮอร์โมน

ขณะตั้งครรภ์เมื่อทารกฝังตัวธรรมชาติจะมีการสร้างฮอร์โมนจากรกเรียกว่าฮอร์โมน HCG (Human Chorionic Gonadotropin) โดยฮอร์โมนตัวนี้จะถูกส่งผ่านจากรกผ่านเข้ามาในกระแสเลือด ทำให้เราสามารถตรวจวัดจากเลือดของคุณแม่ตั้งครรภ์ได้ ซึ่งวิธีตรวจก็คือการเจาะเลือดแล้วติดตามดูระดับฮอร์โมนทุกๆ 3 วัน ถ้าการตั้งครรภ์นั้นปกติ ข้อมูลดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นหลายเท่า แต่กลับกันถ้าฮอร์โมนเพิ่มขึ้นได้ไม่ดีแพทย์จะวินิจฉัยภาวะแท้งคุกคามซึ่งค่อนข้างจะเป็นอันตรายต่อทั้งคุณแม่ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์

หากแพทย์ตรวจพบว่าคุณแม่ตั้งครรภ์อาจอยู่ในภาวะแท้งคุกคาม แพทย์จะมีวิธีดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นตามความเหมาะสม ซึ่งบางรายอาจได้รับยาเสริมฮอร์โมน หรือบางรายแพทย์อาจจะแนะนำให้งดกิจกรรมต่างๆ ที่อาจจะเกิดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแท้งคุกคามได้ รวมถึงเฝ้าติดตามอาการเป็นระยะๆ

วิธีป้องกันการเกิดภาวะแท้งคุกคาม

สาเหตุของการเกิดภาวะแท้งคุกคามนั้นเกิดได้ทั้งจากความผิดปกติของคุณแม่ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ ซึ่งการหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะแท้งคุกคามได้นั้น สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ควรรีบไปฝากครรภ์ตั้งแต่เนิ่นๆ ดูแลตัวเองอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษกว่าปกติ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ลดความเครียดต่างๆ และต้องไปพบแพทย์เป็นประจำทุกครั้งตามเวลานัดเพื่อความปลอดภัยทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์

ขอบคุณข้อมูลจาก อาจารย์ พูนศักดิ์ สุชนวณิช

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook ท้องง่าย by หมอต้น , Beyond IVF