Beyond IVF ส่งตรวจโครโมโซม ได้อันดับ1 ปก

เมื่อคนไข้ตัดสินใจร่วมกับแพทย์ในการส่งตรวจตัวอ่อน เพื่อเช็คดูความผิดปกติของโครโมโซม 23 คู่หรือตรวจความผิดปกติเพิ่มเติม ขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการส่งตรวจโครโมโซมตัวอ่อนคือการส่งตรวจชิ้นเนื้อของตัวอ่อน มีความสำคัญตั้งแต่ การตัดชิ้นส่วน การเตรียมชิ้นส่วนของตัวอ่อนและการขนส่ง ซึ่ง Beyond IVF เรามีความเชี่ยวชาญในทุกขั้นตอนเพื่อดูแลตัวอ่อนของคนไข้อย่างดีที่สุด

Beyond IVF ส่งตรวจโครโมโซม ได้อันดับ1 ปก

ได้รับอันดับ 1 ส่งตรวจโครโมโซม สมบูรณ์ไม่เสียหาย 100%

ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการเฉพาะทางปี 2564 แสดงให้เห็นว่าจากข้อมูลทุกสถานพยาบาลที่ส่งตรวจตัวอ่อนทั้งหมด ชิ้นส่วนตัวอ่อนจาก Beyond IVF มีความสมบูรณ์ที่สุดเป็นอันดับ 1 จากทุกสถานพยาบาล ส่งผลให้การแสดงผลและตรวจความปกติของตัวอ่อนมีความแม่นยำสูงที่สุด

ข้อดีเมื่อมีความสมบูรณ์ของการส่งตรวจโครโมโซมสูง

  1. ได้รับผลตรวจที่แม่นยำ
  2. ไม่มีความคลาดเคลื่อนของการวินิจฉัยแพทย์
  3. เพิ่มโอกาสสำเร็จได้มากกว่า

ข้อเสียหากการส่งตรวจโครโมโซมเสียหาย

  1. DNA มีความคลาดเคลื่อน
  2. DNA มีคุณภาพต่ำลง
  3. การวิเคราะห์ความผิดปกติของเซลล์ไม่แม่นยำ
Beyond IVF ส่งตรวจโครโมโซม ได้อันดับ1

ขั้นตอนการตัดชิ้นเนื้อตรวจ

  1. นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวอ่อนจะทำการตัดชิ้นส่วนตัวอ่อนหรือที่เรียกว่า Embryo biopsy
  2. นำเซลล์ที่ได้จากการตัดตัวอ่อน (Trophectoderm biopsy cell) มาใส่ในหลอดทดลองที่มีการเตรียมนำยาเฉพาะเอาไว้
  3. เมื่อ Load cell เสร็จแล้วนักวิทยาศาสตร์จะนำเซลล์ไปเพิ่มปริมาณ DNA เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติของเซลล์ตัวอ่อน
  4. ทุกการส่งตรวจจะมีการยืนยันข้อมูลอย่างชัดเจนทั้งในเอกสารและภาชนะที่บรรจุเพื่อป้องกันความผิดพลาด โดยระบุชื่อ และรายละเอียดของผู้รับบริการ รวมทั้งจำนวนตัวอ่อนทั้งหมด ที่เก็บตัวอย่าง (embryo biopsy) ได้

ขั้นตอนการส่งตรวจ

ที่ Beyond IVF เราจะทำการส่งตรวจชิ้นส่วนตัวอ่อนทันทีหลังจากมีการ Embryo biopsy จะไม่มีการแช่ค้างคืนหรือใช้เวลานานในการส่งตรวจเพื่อลดความเสียหายของเซลล์ สำหรับการขนส่งเรามีการจัดเรียกรถด่วนที่เตรียมเอาไว้เพื่อส่งตรวจเซลล์โดยเฉพาะรองรับการขนส่งทุกเวลา

ความเชี่ยวชาญของ Beyond IVF

เพราะเราดำเนินทุกขั้นตอนในสถานพยาบาลด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างแท้จริง ทำให้ทุกขั้นตอนรับรองได้เลยว่าจะได้รับการรักษาและดูแลอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานมีผู้ตรวจสอบอย่างชัดเจน ไม่ให้มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้