Beyond ivf มีลูกยากอยากมีลูก มีลูกแฝด ทำกิ๊ฟท์ IVF IUI ICSI ศูนย์รักษามีบุตรยาก

 

ทำ ICSI เด็กหลอดแก้วตรวจโครโมโซม NGS ดีไหม?

 

              เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการมีบุตร การตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อน เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนการขั้นตอนการทำ IVF หรือ ICSI เด็กหลอดแก้ว แพทย์จะเลือกตัวอ่อนก่อนย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูกและการตรวจคัดกรองตัวอ่อนโครโมโซมแบบ Next Generation Sequencing (NGS) จะช่วยตรวจตัวอ่อนอย่างละเอียดในระดับโครโมโซมและระดับยีน กรองตัวอ่อนที่พันธุกรรมผิดปกติออกไป ซึ่งการรักษาแบบวิธี ICSI เด็กหลอดแก้วจนเลี้ยงตัวอ่อนถึงระยะ Blastocyst จะทำให้สามารถดึงเซลล์มาตรวจคัดกรอง NGS ของตัวอ่อน จะช่วยให้คู่สามีภรรยามีโอกาสเลือกตัวอ่อนที่ปลอดภัยโครโมโซมปกติ ก่อนการย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูก และยังช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ต่อรอบการย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูกอีกด้วย

 

NGS คืออะไร?

Next-generation sequencing (NGS) คือ เทคโนโลยีการตรวจการเกินมาหรือขาดหายไปของจำนวนโครโมโซม ซึ่งเป็นการลดปัญหาที่ตัวอ่อนไม่ฝังตัว การแท้งในช่วงสามเดือนแรก หรือการตั้งครรภ์โครโมโซมที่ผิดปกติทำให้ทารกมีความผิดปกติแต่กำเนิด การตรวจ NGS สามารถตรวจความผิดปกติของโครโมโชมได้ครอบคลุมทั้ง 23 โครโมโซมได้ในครั้งเดียว ด้วยความแม่นยำสูง และมีอัตราการเกิดการผิดพลาด (False positive rate) ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับเทคนิคอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถตรวจวิเคราะห์โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนได้อีกด้วย

NGS ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เพื่อช่วยในการวิจัยและวินิจฉัยโรคต่างๆทั้งความผิดปกติของตัวอ่อนก่อนเกิดการฝังตัวของทารกในครรภ์

Beyond ivf มีลูกยากอยากมีลูก มีลูกแฝด ทำกิ๊ฟท์ IVF IUI ICSI ศูนย์รักษามีบุตรยาก

 

NGS ตรวจอะไรได้บ้าง?

โดยปกติคนเราจะมีโครโมโซมจำนวน 46 แท่ง หรือ 23 คู่ หากเกิดความผิดปกติ เช่น จำนวนโครโมโซมขาดหรือเกินไป อาจส่งผลให้ทารกที่เกิดมามีความพิการในระบบต่างๆ ได้ โดยกลุ่มอาการที่เกิดจากจำนวนโครโมโซมผิดปกติที่พบบ่อย คือ กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม ซึ่งเป็นภาวะที่มีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่ง ทำให้เด็กกลุ่มดังกล่าวมีภาวะปัญญาอ่อนร่วมกับมีความพิการทางร่างกายหลายระบบ ตัวอย่างเช่น หัวใจพิการแต่กำเนิด ภาวะไทรอยด์บกพร่อง ส่วนกลุ่มอาการที่มีโครโมโซมคู่ที่ 13 หรือ 18 เกินมา เป็นกลุ่มอาการที่ทารกในครรภ์จะมีความพิการรุนแรงในหลายระบบ และทารกที่คลอดมาส่วนใหญ่มักมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานหลังคลอด ในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ทารกที่มีความผิดปกติของโครโมโซม มักพบอัตราการแท้งที่สูงกว่าทารกปกติ และการตรวจ NGS เป็นวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมที่เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทำ ICSI เด็กหลอดแก้ว (Intra Cytoplasmic Sperm Injection: ICSI) เทคโนโลยีการตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนได้ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับตรวจคัดกรองหาความผิดปกติของโครโมโซม โดยการดึงกลุ่มเซลล์บางส่วนของตัวอ่อนระยะ 3 วัน (Cleavage Stage) หรือ 5 วัน (Blastocyst) ไปตรวจ ก่อนย้ายคืนสู่โพรงมดลูก โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อตรวจคัดกรองโรคดาวน์ซินโดรม, ตรวจคัดกรองโรคธารัสสิเมีย, ตรวจความสมบูรณ์ของโครโมโซมทั้ง 23 คู่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ

Beyond ivf มีลูกยากอยากมีลูก มีลูกแฝด ทำกิ๊ฟท์ IVF IUI ICSI ศูนย์รักษามีบุตรยาก

 

Beyond ivf มีลูกยากอยากมีลูก มีลูกแฝด ทำกิ๊ฟท์ IVF IUI ICSI ศูนย์รักษามีบุตรยาก

 

ข้อดีของการตรวจ  NGS ตัวอ่อน?

  1. ทราบความผิดปกติของตัวอ่อนก่อนย้ายเข้าสู่โพรงมดลูก
  2. ลดอัตราการยุติการตั้งครรภ์ ที่เกิดจากตัวอ่อนมีความผิดปกติ
  3. สามารถเลือกตัวอ่อนที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงได้
  4. เพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์สูงขึ้น
  5. ลดการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่น

 

ใครควรตรวจ NGS ?

การตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว เป็นวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมที่เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว เหมาะสำหรับ

  1. ฝ่ายหญิงที่อายุมากกว่า 35 ปี เริ่มเข้าข่ายมีบุตรยาก
  2. มีประวัติการแท้งบุตรหลายครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุ
  3. คนในครอบครัวมีประวัติการถ่ายทอดความผิดปกติทางพันธุกรรม
  4. เคยทำ IUI/IVF /ICSI เด็กหลอดแก้ว หลายรอบไม่ประสบผลสำเร็จ

 

อยากปรึกษาแพทย์หรือนัดคิวเพื่อรักษามีบุตรยาก Beyond IVF

กดติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะ