มะเร็งปากมดลูก ภัยใกล้ตัวที่ผู้หญิงมองข้าม

2021-10-06T11:53:26+07:00

สัมภาษณ์อาจารย์ พูนศักดิ์ สุชนวณิช สูตินรีแพทย์ ในหัวข้อ มะเร็งปากมดลูก ภัยใกล้ตัวที่ผู้หญิงมองข้าม มะเร็งปากมดลูก ภัยใกล้ตัวที่ผู้หญิงมองข้าม สำหรับผู้หญิงมะเร็งปากมดลูกถือเป็นโรคที่ต้องให้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก คนมักจะไม่ค่อยตระหนกกับโรคนี้สักเท่าไหร่ เพราะเป็นโรคมะเร็งที่อยู่ลึกไปข้างในตัวเรา ส่วนใหญ่ผู้หญิงมักจะตื่นตัวกับโรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งที่เห็นจากภายนอกร่างกาย แต่ว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นภัยที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงไทยเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งสติไม่เคยลดลงเลยตลอด 30 – 40ปีที่ผ่านมา เราจึงมีการณรงค์ต่อสู้กับโรคมะเร็งปากมดลูกนี้มาตลอด เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโรคที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง เพราะในปัจจุบันมีผู้ป่วยรายใหม่จากโรคมะเร็งปากมดลูก ปีละประมาณ 10,000 คนต่อปี ถ้าคิดเป็นวัน เฉลี่ยวันละ 27 คนต่อวัน และเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกประมาณ 5,200 คนต่อปี เฉลี่ยเป็น 14 คนต่อวัน สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก? [...]

มะเร็งปากมดลูก ภัยใกล้ตัวที่ผู้หญิงมองข้าม2021-10-06T11:53:26+07:00

ผู้ชายมีอาการหลั่งเร็ว ผิดปกติหรือไม่?

2021-10-05T17:18:00+07:00

สัมภาษณ์อาจารย์ พูนศักดิ์ สุชนวณิช สูตินรีแพทย์ ในหัวข้อ ผู้ชายมีอาการหลั่งเร็ว ผิดปกติหรือไม่?  ผู้ชายมีอาการหลั่งเร็ว ผิดปกติหรือไม่?  อาการหลั่งเร็ว (Premature ejaculation) หมายถึง การที่ฝ่ายชายไม่สามารถหน่วงเหนี่ยวการหลั่งน้ำอสุจิได้นานพอที่จะทำให้ฝ่ายหญิงถึงจุดสุดยอดขณะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งพบได้บ่อยถึงร้อยละ 30-40 ของชายวัยเจริญพันธุ์  และสร้างความเดือดร้อนทั้งกับตัวคุณผู้ชายเอง และรวมไปถึงคุณผู้หญิงที่เป็นคู่นอน อาจส่งผลให้เกิดเป็นปัญหาร้าวฉานทางความสัมพันธ์ตามมาอย่างมากมาย ถึงแม้โรคนี้จะเป็นกันมากในกลุ่มคุณผู้ชาย แต่กลับมีน้อยมากที่จะเข้ามาปรึกษาแพทย์แบบจริงๆจังๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะฝ่ายชายไม่ตระหนักถึงปัญหา และอายที่จะมาพบแพทย์ บางรายงานเชื่อว่าภาวะนี้อาจเป็นกันมากถึงร้อยละ 75 เลยทีเดียวก็เป็นได้ ใครบ้างที่ถือว่าหลั่งเร็ว? เกณฑ์ในการวินิจฉัยอาการหลั่งเร็ว ยึดหลักสำคัญ 3 ประการได้แก่ เกิดการหลั่งน้ำอสุจิ หลังจากมีการกระตุ้นทางเพศแต่เพียงเล็กน้อย โดยอาจเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการสอดใส่ หรือในขณะที่กำลังสอดใส่ [...]

ผู้ชายมีอาการหลั่งเร็ว ผิดปกติหรือไม่?2021-10-05T17:18:00+07:00

จะทราบได้อย่างไรว่าสามีเป็นหมัน

2021-10-05T17:06:01+07:00

สัมภาษณ์อาจารย์ พูนศักดิ์ สุชนวณิช สูตินรีแพทย์ ในหัวข้อ จะทราบได้อย่างไรว่าสามีเป็นหมัน จะทราบได้อย่างไรว่าสามีเป็นหมัน อาจารย์พูนศักดิ์ สุชนวณิช ได้ตอบกลับของกรณีนี้ที่ว่า เคยมีบุตรกับสามีคนก่อนมาแล้ว แต่ตอนนี้มาอยู่กับสามีคนใหม่แต่ดันไม่ได้มีบุตรง่ายเหมือนที่ผ่านมา ปล่อยธรรมชาติมาหลายปีก็ยังไม่ติด วิธีการสืบค้นหาสาเหตุของการมีบุตรยากจริงๆเหมือนกันทุกคนนะครับ วิธีที่คุณหมอต้นแนะนำ คือ การตรวจอสุจิ คุณภาพของอสุจิมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ 4 อย่าง ปริมาณน้ำอสุจิต่อการหลั่ง 1 ครั้ง ที่คำนึงถึงเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อมีเพศสัมพันธ์อสุจิในช่องคลอดต้องละลายตัวรวมกับมูกของปากมดลูก และว่ายเข้าไปผ่านโพรงมดลูกและว่าไปจนสุดท่อรังไข่และพบกับไข่บริเวณปลายท่อรังไข่ ความเข้มข้นของอสุจิ โดยปกติต้องมี 15 ล้านตัวต่อปริมาณน้ำ 1 มิลลิลิตร เพราะฉะนั้นถ้ามีจำนวนเยอะพอก็จะสามารถว่ายไปจนถึงปลายทาง การเคลื่อนไหวของอสุจิ อสุจิเอง ต้องมีการเคลื่อนไหวดี [...]

จะทราบได้อย่างไรว่าสามีเป็นหมัน2021-10-05T17:06:01+07:00

การบริจาคไข่ & การใช้ไข่บริจาค แบบถูกกฎหมาย

2021-10-01T14:53:28+07:00

การบริจาคไข่ & การใช้ไข่บริจาค แบบถูกกฎหมาย การบริจาคไข่ & การใช้ไข่บริจาค แบบถูกกฎหมาย การรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ โดยวิธีเด็กหลอดแก้วแม้จะมีอัตราการรักษาที่ผลสำเร็จสูง แต่ก็ยังมีบางคู่สมรสที่ไม่อาจจะสามารถใช้เซลล์สืบพันธุ์ของคู่สมรสตัวเองในการรักษาได้ “การบริจาคไข่&การใช้ไข่บริจาค” จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคู่สมรสที่มีปัญหาจากทางฝ่ายหญิง ซึ่งในประเทศไทยมีกฎหมายรองรับการบริจาคไข่&การใช้ไข่บริจาคแบบถูกกฎหมาย แต่ห้ามใช้เพื่อการค้าเด็ดขาดเพราะจะผิดกฎหมายเข้าข่ายการค้ามนุษย์ หลักเกณฑ์ของผู้ที่สามารถใช้ไข่บริจาคได้ สำหรับคู่สมรสที่ไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้ด้วยไข่ของตัวเอง และต้องการใช้ไข่บริจากจะต้องมีการประเมินจากแพทย์ก่อน จะไม่สามารถขอใช้ไข่บริจาคได้ทันที โดยต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ เคยรักษามีบุตรยากด้วยวิธีเด็กหลอดแก้ว เริ่มเข้าสู่กระบวนการกระตุ้นไข่แต่รังไข่ไม่มีการตอบสนองต่อยากระตุ้นไข่ หรือถึงกระบวนการย้ายตัวอ่อนแล้วแต่ก็ตั้งครรภ์ไม่สำเร็จ โดยแพทย์พิจารณาแล้วว่าสาเหตุอาจเกิดจากความผิดปกติบางอย่างเกี่ยวกับเซลล์ไข่ ฝ่ายหญิงที่มีอายุมากจนแทบไม่เหลือเซลล์ไข่ และลองกระตุ้นไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้วแต่ได้เพียงแค่ 1-2 ใบ มีภาวะหมดประจำเดือนก่อนกำหนด ส่งผลให้รังไข่เสื่อมสภาพจนไม่สามารถผลิตเซลล์ไข่ได้ [...]

การบริจาคไข่ & การใช้ไข่บริจาค แบบถูกกฎหมาย2021-10-01T14:53:28+07:00

มีอสุจิ 4 ล้านตัวสามารถท้องธรรมชาติได้ไหม

2021-10-01T14:28:15+07:00

สัมภาษณ์อาจารย์ พูนศักดิ์ สุชนวณิช สูตินรีแพทย์ ในหัวข้อ มีอสุจิ 4 ล้านตัวสามารถท้องธรรมชาติได้ไหม มีอสุจิ 4 ล้านตัวสามารถท้องธรรมชาติได้ไหม การดูคุณภาพอสุจิมีเกณฑ์มาตราฐานที่กำหนดโดย WHO เลยนะครับ เพื่อประเมินว่าคุณภาพอสุจิของผู้ชายสักคนนึงถ้าเขามีการเจริญพันธ์ปกติก็สามารถมีเพศสัมพันธ์กันปกติแล้วก็ตั้งครรภ์ได้ จะมีเกณฑ์ดังนี้ 1.เวลาหลั่งน้ำอสุจิหนึ่งครั้งจะต้องมีปริมาณน้ำอสุจิที่หลั่งออกมาอย่างน้อยๆ 1.5 มิลลิลิตรขึ้นไป เพราะว่าเวลาที่หลั่งน้ำอสุจิไว้ในช่องคลอด น้ำอสุจิทั้งหมดจะไม่ได้ไหลเข้าไปในโพรงมดลูกหรือไหลเข้าไปจนถึงท่อนำไข่และไปเจอกับไข่ได้ แต่น้ำอสุจิส่วนนึงจะถูกกักไว้ที่บริเวณปากมดลูกโดยที่ปากมดลูกจะมีการผลิตมูกเหนียวๆเอาไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไป น้ำอสุจิสำหรับร่างกายผู้หญิงโดยธรรมชาติเขาถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมครับ เพราะฉะนั้นมูกที่ปากมดลูกจะเป็นตัวสกัดไว้ ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีปริมาณน้ำอสุจิตั้งต้นเกินกว่า 1.5 มิลลิลิตร มันถึงจะมีบางส่วนที่เหลือแล้วก็ไหลผ่านเข้าไปจนถึงปลายท่อนำไข่แล้วก็ปฏิสนธิกับไข่ได้ 2.ความเข้มข้นของจำนวนอสุจิ คือในแต่ละมิลลิลิตรของน้ำอสุจิจะต้องมีจำนวนอสุจิอย่างน้อยๆ 15 ล้านตัวต่อ 1 มิลลิลิตร [...]

มีอสุจิ 4 ล้านตัวสามารถท้องธรรมชาติได้ไหม2021-10-01T14:28:15+07:00

เคยเก็บไข่ไปแล้วเกิดภาวะท้องอืดถ้ามาเก็บอีกครั้งจะมีโอกาสเป็นอีกไหม

2021-10-05T17:06:49+07:00

เคยเก็บไข่ไปแล้วเกิดภาวะท้องอืดถ้ามาเก็บอีกครั้งจะมีโอกาสเป็นอีกไหม เคยเก็บไข่ไปแล้วเกิดภาวะท้องอืดถ้ามาเก็บอีกครั้งจะมีโอกาสเป็นอีกไหม หลายๆคนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าทำไมเราเก็บไข่ไปแล้วถึงต้องเกิดภาวะท้องอืดตามมาด้วย อาจารย์พูนศักดิ์ สุชนวณิช ได้กล่าวว่าภาวะท้องอืดที่จะเกิดขึ้นหลังจากเก็บไข่นั่น จะมากหรือน้องก็ขึ้นอยู่กับจำนวนไข่ที่ที่เราได้ในรอบนั้นด้วย ถ้ามีไข่จำนวนมากถุงที่สร้างไข่ก็จะสร้างของเหลวมากยิ่งขึ้นเช่นกัน พอเราเก็บไข่ออกไปแล้วแต่ของเหลวนั้นจะยังอยู่อีกระยะหนึ่งจึงทำให้เกิดภาวะท้องอืดได้ สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะท้องอืด ภาวะท้องอืดที่เกิดหลังจากการกระตุ้นไข่ กระบวนการของการกระตุ้นไข่จะมีการให้ฮอร์โมน เป็นฮอร์โมนชนิดฉีดเข้าที่บริเวณผิวหนังหน้าท้อง ซึ่งเป็นฮอร์โมนแบบเดียวกับที่ต่อมใต้สมองเราสร้างคือฮอร์โมนที่ชื่อว่า FSH พอเราฉีดเข้าไปเพื่อเพิ่มปริมาณฮอร์โมนมากขึ้น ก็เท่ากับเหมือนเพิ่มการทำงานทำให้เหมือนกับที่สมองไปกระตุ้นรังไข่เราให้สร้างไข่ ก็จะมีฮอร์โมนไปกระตุ้นมากขึ้นและจะทำให้รังไข่สามารถสร้างไข่จำนวนมากขึ้น คราวนี้พอมีไข่จำนวนมากๆ ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีไข่เกิน 15-20 ใบขึ้นไป ปัญหาที่ตามมาหลังจากที่เราเจาะเก็บไข่ไปแล้วก็คือ ในถุงที่สร้างไข่ที่เป็นที่อยู่เดิมของไข่ก่อนที่เราจะเจาะเอาออกไป ถุงนั้นจะมีการสร้างของเหลวออกมา ซึ่งถึงเราจะเก็บไข่ไปแล้วแต่ถุงนี้จะยังคงสร้างของเหลวไปอีกระยะหนี่ง อาจจะประมาณสัก 5-7 วัน ถ้าเรามีไข่จำนวนมากก็จะมีของเหลวจำนวนมากไหลอยู่ในช่องท้องของเรา เพราะฉะนั้นเมื่อช่องท้องมีน้ำสะสมอยู่เยอะๆท้องก็จะอืดจะแน่นขึ้น [...]

เคยเก็บไข่ไปแล้วเกิดภาวะท้องอืดถ้ามาเก็บอีกครั้งจะมีโอกาสเป็นอีกไหม2021-10-05T17:06:49+07:00

แก้หมันหรือทำเด็กหลอดแก้วดี ถามตอบกับหมอต้น

2021-10-05T17:07:30+07:00

แก้หมันหรือทำเด็กหลอดแก้วดี ถามตอบกับหมอต้น แก้หมันหรือทำเด็กหลอดแก้วดี? หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าในปัจจุบันนี้นอกจากวิธีการแก้หมันแล้วการทำเด็กหลอดแก้วยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับคนที่ทำหมันแล้วให้สามารถมีบุตรได้โดยที่ไม่ต้องแก้หมันอีกด้วย อาจารย์พูนศักดิ์ สุชนวณิช ได้มาให้สัมภาษณ์ว่าระหว่างวิธีการแก้หมันกับทำเด็กหลอดแก้วควรเลือกวิธีไหน มีข้อดีข้อเสียอย่างไร ซึ่งคุณหมอต้นได้บอกว่าการทำหมันจะถือว่าเป็นการทำหมันแบบถาวรเสมอ จะไม่มีการเลือกว่าจะทำเผื่อแก้หรือทำแบบไหนเพราะสุดท้ายแล้วการทำหมันไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ถือว่าเป็นถาวรทั้งหมด การทำหมันของผู้หญิงและผู้ชายทำอย่างไร การทำหมันผู้หญิง การทำหมันผู้หญิงจะเป็นการตัดท่อนำไข่ทั้งสองข้างแล้วผูกให้เป็นปมเพื่อที่จะให้ส่วนที่ถูกตัดแยกออกจากกันให้ได้มากที่สุดแล้วจะทำให้ไข่กับอสุจิไม่มีทางมาเจอกัน นอกจากตัดแล้วบางทีเราก็จะมีการใช้ไฟฟ้าจี้ทำลายเซลล์ทำลายเส้นเลือดบริเวณนั้นเพื่อไม่ให้มีการเชื่อมต่อได้อีก การทำหมันผู้ชาย การทำหมันผู้ชายเราก็ตัดท่อนำอสุจิเหมือนกันจึงทำให้อสุจิที่สร้างจากลูกอัณฑะไม่สามารถไหลออกมาทางปลายอวัยวะเพศตอนที่เราหลั่งอสุจิได้ อันนี้เรียกว่าทำหมัน ถ้าอยากมีลูกแก้หมันดีไหม? เราต้องเข้าใจด้วยว่าท่อนำไข่มันไม่ใช่เป็นแค่ทางผ่านที่ทำให้อสุจิกับไข่มาเจอกันเฉยๆ [...]

แก้หมันหรือทำเด็กหลอดแก้วดี ถามตอบกับหมอต้น2021-10-05T17:07:30+07:00

การอุ้มบุญแบบถูกกฎหมาย ใครสามารถทำได้บ้าง?

2021-09-23T16:08:36+07:00

การอุ้มบุญแบบถูกกฎหมาย ใครสามารถทำได้บ้าง? การอุ้มบุญแบบถูกกฎหมาย ใครสามารถทำได้บ้าง? คู่สามีภรรยาปัจจุบันหลายคู่มักมีปัญหาเรื่องการมีลูกยากกันมากยิ่งขึ้น เพราะอาจจะด้วยปัญหาสุขภาพที่ไม่สามารถมีลูกเองได้ หรือไม่สามารถมีได้ด้วยปัจจัยต่างๆ ตั้งแต่กำเนิดของทั้งคู่ การใช้วิธีอุ้มบุญจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีสำหรับคนอยากมีลูก แต่กฎหมายในประเทศไทยปัจจุบันการรักษาด้วยวิธีอุ้มบุญ ได้รับการคุ้มครองและควบคุมตามเงื่อนไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 เพื่อคุ้มครองเด็กจากการค้ามนุษย์ การอุ้มบุญ คือ การให้ผู้หญิงคนอื่นมาตั้งครรภ์แทนคู่สามีภรรยาที่ไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้ ใช้วิธีเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในการรักษา(เด็กหลอดแก้ว) โดยการใช้เซลล์ไข่และเชื้ออสุจิของคู่สามีภรรยามาปฏิสนธิด้วยวิธีเด็กหลอดแก้วจนกลายเป็นตัวอ่อน แล้วนำตัวอ่อนย้ายไปฝังไว้ที่มดลูกของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แทนเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ต่อไป และเมื่อเด็กคลอดออกมาก็จะถือว่ายังเป็นลูกของคู่สามีภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นคู่สามีภรรยาที่ต้องการมีลูกด้วยวิธีอุ้มบุญอาจจะต้องศึกษาหาข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อการรักษาแบบถูกต้องตามกฎหมาย ใครที่สามารถใช้วิธีการรักษาด้วยการอุ้มบุญได้บ้าง? ผู้ที่จะสามารถใช้วิธีการอุ้มบุญได้นั้นจะต้องผ่านการประเมินร่างกายจากแพทย์ เพื่อให้แพทย์ส่งรายละเอียดทำหนังสือถึงทางแพทยสภาเพื่อขออนุมัติการรักษาด้วยการอุ้มบุญ โดยมีภาวะต่อไปนี้ - ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกจนไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้ - ผู้ที่ผ่านการผ่าตัดมดลูกออกไปด้วยปัจจัยทางการแพทย์ - ผู้ที่ไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้ด้วยโรคประจำตัว [...]

การอุ้มบุญแบบถูกกฎหมาย ใครสามารถทำได้บ้าง?2021-09-23T16:08:36+07:00

นักร้องดังปีโป้เสือเล่นไฟและภรรยาน้องแคทตี้เปิดใจได้ลูกแฝดมาจากไหน!ชีวิตเปลี่ยนไปยังไง

2021-09-22T16:23:50+07:00

นักร้องดังปีโป้เสือเล่นไฟและภรรยาน้องแคทตี้เปิดใจได้ลูกแฝดมาจากไหน! ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงเมื่อมีน้องแฝดเข้ามา แคทตี้ : ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าเราอาศัยเทคโนโลยี และคุณหมอช่วยนะคะเพราะแคทเป็น PCOS ค่ะไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วเราก็อยากมีลูกเร็วที่สุดไม่อยากรออีกแล้ว คุณหมอต้นที่ Beyond IVF ก็แนะนำเป็นวิธี ICSI เด็กหลอดแก้วค่ะ หลังจากมีลูกแฝดชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง ปีโป้ : ก็เปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยเพราะว่าพอมีลูกแฝดเริ่มต้นคือพอเริ่มมีเราก็รู้สึกว่ามันแปลกดี ตอนแรกรู้สึกว่ามันแปลกดีเพราะว่าไม่เคยมีแบบนี้แล้วแถมเขาน่ารักด้วย มันก็เหมือนชีวิตประจำวันของครอบครัวมันมีอะไรมาเติมเต็มให้มากขึ้น แคทตี้ : ใช่เพราะว่าเหมือนเราอยู่ด้วยกันสองคนแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติไปวันๆแต่พอเรามีลูกแฝดทุกอย่างมันเหมือนแบบ มีแบบแผนมากขึ้น ปีโป้ : วิธีการใช้ชีวิตมันก็ต้องไตร่ตรองแล้วก็คำนวณให้มากขึ้น แล้วอีกอย่างหนึ่ง ลูกแฝดเนี่ยสำคัญคือคือเราต้อง ต้องขวนขวายเพิ่มเติมในทุกๆเรื่องมากขึ้นและก็อยากซื้ออะไรก็จะเป็นสองไปหมดและที่สำคัญคือมันเติมเต็มไม่ใช่เฉพาะเรา คนที่บ้าน ปู่ย่าตายาย เขาก็มีความสุขมากๆด้วย ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเวลามีเรื่องทุกใจเหนื่อยใจพอได้เห็นหน้าหลานได้เห็นหน้าลูกทุกคนก็มีความสุขง่ายขึ้นคือรอยยิ้มมันเพิ่มขึ้นอะ [...]

นักร้องดังปีโป้เสือเล่นไฟและภรรยาน้องแคทตี้เปิดใจได้ลูกแฝดมาจากไหน!ชีวิตเปลี่ยนไปยังไง2021-09-22T16:23:50+07:00

มดลูกต่ำหรือมดลูกคว่ำคืออะไร?

2021-10-04T14:45:04+07:00

สัมภาษณ์อาจารย์ พูนศักดิ์ สุชนวณิช สูตินรีแพทย์ ในหัวข้อ มดลูกต่ำหรือมดลูกคว่ำคืออะไร? มดลูกต่ำหรือมดลูกคว่ำคืออะไร? มดลูกสิ่งที่สำคัญในการตั้งครรภ์ หลายๆคนมีปัญหาและพูดกันติดปากว่า มดลูกคว่ำ มดลูกต่ำ โดยปกติมดลูกเราจะอยู่ด้านในบริเวณอุ้งเชิงกรานซึ่งมดลูกนั่นจะมีน้ำหนักอีกด้วย ดังนั้นมดลูกจึงไม่ได้ตั้งอยู่ท่าเดียว อาจจะมีการโค้งมาทางด้านหน้าเราเรียกว่า คว่ำมาทางด้านหน้า หรืออาจจะโค้งไปด้านหลังเราเรียก คว่ำมาทางด้านหลัง จึงต้องมีเส้นเอ็นที่อยู่ด้านข้างมาคอยช่วยพยุงมดลูกไว้ สาเหตุที่ทำให้เกิดมดลูกต่ำหรือมดลูกคว่ำ อายุเริ่มมากขึ้นเส้นเอ็นที่คอยพยุงมดลูกก็จะมีความหย่อนตัวลง การหย่อนตัวนี้ก็อาจจะมาจาก น้ำหนักตัวที่เยอะพอน้ำหนักตัวเยอะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องก็จะน้อยลง ช่วงวัยทอง บางคนเข้าสู่วัยทองเส้นเอ็นที่จะมาคอยพยุงมดลูกก็จะหย่อนลง เพราะเส้นเอ็นที่พยุงมดลูกจะต้องใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นตัวเพิ่มความแข็งแรงและเมื่อเข้าสู่วัยทองร่างกายจะขาดฮอร์โมนตัวนี้แล้วทำให้เส้นเอ็นที่พยุงมดลูกหย่องลงนั่นเอง การคลอดบุตรผ่านทางช่องคลอดบ่อยๆ จะทำให้เกิดการฉีกขาดทางช่องคลอดอยู่เรื่อยๆซ้ำๆ หรือช่วงหลังคลอดไม่ได้มีการพักฟื้นหลังคลอด 6 สัปดาห์แล้วไปออกแรงหรือทำงานหนักเลย เส้นเอ็นเหล่านี้ก็จะมีความหย่อน พอหย่อยลงอายุมากขึ้นขาดฮอร์โมนเข้าสู่วัยทองเมื่อไหร่ เราจะเริ่มเห็นมดลูกมันเคลื่อนลงมาต่ำ บางท่านอาจจะต่ำมากๆจนกระทั่งบางทีเลื่อนมาที่ปากมดลูกและโผล่พ้นอวัยวะเพศออกมาให้เห็นเลย [...]

มดลูกต่ำหรือมดลูกคว่ำคืออะไร?2021-10-04T14:45:04+07:00

ฝากไข่กี่ฟองถึงจะดี?

2021-08-30T12:21:59+07:00

ฝากไข่กี่ฟองถึงจะดี ฝากไข่กี่ฟองถึงจะดี? “การฝากไข่” ส่วนใหญ่จุดประสงค์หลักของผู้หญิงในสมัยนี้คือการสร้างครอบครัวหรือมีลูกเมื่อพร้อมในอนาคต และเมื่อพร้อมมีลูกวิธีที่จะสามารถทำได้หลังจากฝากไข่ คือการทำเด็กหลอดแก้วเท่านั้น แล้วการฝากไข่แต่ละครั้งต้องฝากไข่ไว้จำนวนทั้งหมดกี่ฟอง ถึงจะเพียงพอต่อการนำมาทำเด็กหลอดแก้วในภายหลังและสามารถตั้งครรภ์สำเร็จได้? การแช่แข็งเซลล์ไข่ด้วยวิธี Vitrification โดยการลดอุณหภูมิของเซลล์ไข่ลงอย่างรวดเร็ว จนไม่เกิดผนึกน้ำแข็งขึ้นภายในเซลล์ที่มีผลต่อการทำลายเซลล์ไข่ เพื่อเก็บรักษาเซลล์ไข่ไว้ใช้ในอนาคต แต่หลังจากแช่แข็งไว้แล้วเมื่อพร้อมนำมาทำเด็กหลอดแก้ว ขั้นตอนการละลายเซลล์ไข่อัตราการอยู่รอดของเซลล์ไข่จะอยู่ที่ประมาณ 90-95% อัตราการปฏิสนธิเป็นตัวอ่อน 75-80% อัตราการเลี้ยงตัวอ่อนถึงระยะ Blastocys (ระยะ 5 วัน) อยู่ที่ 60-70% และอัตราพบตัวอ่อนโครโมโซมผิดปกติ 50% หากใช้วิธีการประเมินโดยใช้เซลล์ไข่ ถ้าแช่แข็งไข่ไว้ 10 ใบ โอกาสรอดจากการละลายเซลล์ไข่ 7 ใบ โอกาสเลี้ยงเป็นตัวอ่อน 5-6 ใบ และโอกาสพบตัวอ่อนโครโมโซมผิดปกติ 2-3 [...]

ฝากไข่กี่ฟองถึงจะดี?2021-08-30T12:21:59+07:00

นับวันไข่ตก คืออะไร นับยังอย่างไร?

2021-09-01T15:03:21+07:00

นับวันไข่ตก คืออะไร นับยังอย่างไร?นับวันไข่ตก คืออะไร นับยังอย่างไร?การนับวันไข่ตกคือ การที่คุณผู้หญิงนับวันหลังจากที่มีประจำเดือนเพื่อจะคำนวณว่าวันไหนคือวันที่ไข่จะตกและมีเพศสัมพันธ์ในวันนั้นเพื่อที่จะสามารถเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์มากขึ้น โดยปกติร่างกายของผู้หญิงจะมีเซลล์ไข่ประมาณ 2-5 แสนฟอง แต่เซลล์ไข่ที่สามารถทำให้ตั้งครรภ์ได้จะมีแค่ 4-5 ร้อยฟองเท่านั้น ซึ้งในแต่ละเดือนจะมีฮอร์โมนที่คอยควบคุมการตกไข่อยู่ก็คือ เอสโตรเจน, โปรเจสเตอโรน, แอลเอช (LH – Luteinozing Hormone), เอฟเอสเอช (FSH – Follicle Stimulating Hormone) ฮอร์โมนพวกนี้นอกจากจะทำหน้าที่ผลิตไข่แล้วนั่นยังทำหน้าที่คัดเลือกไข่ที่สมบูรณ์ที่สุดเพียง 1 ใบ ซึ้งไข่ใบนี้จะมีอายุเพียง 24 ชม.เพื่อรอการปฏิสนธิ แต่ถ้าไข่ใบนี้ไม่ได้ถูกปฏิสนธิก็จะหลุดออกมารวมกับผนังมดลูกและออกมาเป็น ประจำเดือนวิธีนับวันไข่ตกมี 2 วิธีหลักๆคือนับวันไข่ตกด้วยตัวเองการนับวันตกไข่สำหรับผู้หญิงที่ยังมีประจำเดือนปกติมักจะแม่นยำ เพราะปกติแล้วผู้หญิงจะมีประเดือนทุกๆ 28 วัน ซึ่งจะให้นับหลังจากประจำเดือนมาวันที่ 1 พอถึงวันที่ 14 จะเป็นวันที่ไข่ตก ถ้าต้องการจะมีบุตรให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนที่ไข่จะตกประมาณ 1-2 วัน (วิธีนี้จะเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงที่ประจำเดือนมาตรงกันทุกเดือนเท่านั้น)นับวันไข่ตกด้วยชุดตรวจการตกไข่การใช้ชุดตรวจการตกไข่นี้ค่อนข้างจะแม่นยำ วิธีตรวจก็จะใช้วิธีเดียวกับการตรวจครรภ์คือการตรวจด้วยปัสสาวะ การใช้ชุดตรวจการตกไข่นี้จะเหมาะสุดในช่วง หลังมีประจำเดือน 10-12 วัน ผลตรวจจะขึ้นเป็นขีดถ้าขึ้น [...]

นับวันไข่ตก คืออะไร นับยังอย่างไร?2021-09-01T15:03:21+07:00

นัดวันปรึกษาแพทย์

วันที่นัด *