ฝากไข่ Beyond IVF

“ฝากไข่” คือการนำเซลล์ไข่ที่ผู้หญิงที่มีในร่างกายออกมาแช่แข็งไว้เพื่อหยุดอายุเซลล์สืบพันธ์ ป้องกันการเสื่อมสภาพตามอายุ เมื่อเราอายุมากขึ้นเซลล์ไข่ยิ่งเสื่อมลงเป็นปัญหาทำให้มีลูกยากและเด็กที่เกิดมาไม่แข็งแรง เช่น หากฝากไข่ตอนอายุ 30 ปี เมื่อ อายุ 40 อยากมีบุตรก็สามารถมีบุตรได้ด้วยเซลล์ไข่ตอนอายุ 30 ป้องกันการมีลูกยากและทำให้เด็กที่เกิดมาแข็งแรงมากกว่า

ใครควรฝากไข่

  • เพศหญิงทุกคนที่อยากสบายใจว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นยังสามารถมีบุตรได้ เช่น เกิดอุบัติเหตุหรือโรคร้ายแรงจำเป็นต้องผ่าตัดรังไข่หรือปีกมดลูกทำให้ไม่สามารถมีบุตรได้ ยังมีเซลล์ไข่ที่ฝากไว้ จึงยังสามารถมีบุตรได้ หรือ ตอนนี้ยังไม่พร้อมมีบุตร อยากรอให้มั่นคงก่อน แต่ถึงตอนนั้นคงมีลูกไม่ทัน ฝากไข่สามารถแก้ปัญหาได้

  • รู้ตัวว่ามีบุตรช้าหรือยังไม่มีแพลนมีครอบครัว
  • ประจำเดือนมาไม่ปกติเสี่ยงมีบุตรยาก
  • มีประวัติครอบครัวหมดประจำเดือนเร็ว
  • ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง เพราะการใช้ยาเคมีบำบัดและฉายแสงมีผลข้างเคียงคือการทำลายเซลล์สืบพันธุ์

ขั้นตอนฝากไข่