อสุจิอยู่ได้กี่วัน

อสุจิ เป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชายที่เราสามารถมองได้ด้วยตาเปล่า แต่เราไม่สามารถมองเห็นตัวอสุจิได้ ทำให้เวลาที่ผู้ชายหลั่งน้ำอสุจิออกมาจะไม่รู้ได้เลยว่าตัวอสุจิมีมากน้อยแค่ไหน และในการหลั่งแต่ละครั้งอสุจิมีชีวิตเหลือรอดเท่าไหร่ หรือเวลาหลั่งน้ำอสุจิออกมาตัวอสุจิจะอยู่ได้กี่ชั่วโมง แล้วถ้าอยู่ในร่างกายอสุจิจะอยู่ได้นานแค่ไหน

ทำความเข้าใจการสร้างอสุจิ

การสร้างอสุจิ

อสุจิถูกสร้างขึ้นจากเซลล์ตั้งต้นภายในอัณฑะของเพศชาย เรียกว่า Spermatogonium โดยเซลล์เหล่านี้มีมาตั้งแต่กำเนิดแต่กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์จะเริ่มเมื่อเพศชายเข้าสู่วัยรุ่นโดยเซลล์ต้นกำเนิดจะมีการแบ่งตัวเองเพื่อลดจำนวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่ง และมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากเซลล์กลมกลมธรรมดา ให้กลายเป็นเซลล์ที่มีขนาดเล็กและเพิ่มส่วนของหางเพื่อช่วยในการว่ายเข้าหาเซลล์ไข่ 

แต่อสุจิที่ถูกสร้างขึ้นนี้ยังไม่มีความสามารถในการปฏิสนธิหรือเรียกได้ว่ายังถูกสร้างขึ้นไม่สมบูรณ์ อสุจิเหล่านี้จะสมบูรณ์ได้เมื่อถูกย้ายและไปเก็บไว้ส่วนด้านหลังของอัณฑะที่เรียกว่า epidydimis ที่มีสารต่างและอาหารเลี้ยงเชื้อ เพื่อให้อสุจิมีความพร้อมที่จะปฏิสนธิ

อายุของอสุจิ

โดยปกติแล้วอสุจิที่ถูกสร้างขึ้นจะสามารถเก็บอยู่ในร่างกายได้นานหลายสัปดาห์ แต่เมื่ออสุจิที่ถูกสร้างขึ้นและถูกเก็บไว้นานมากกว่า 7 วัน หลังจากนั้นจะค่อยๆ เริ่มเสื่อมสภาพมีการเคลื่อนที่ได้น้อยลง และมีตัวอสุจิตายเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีการอักเสบและมีการแตกหักของดีเอ็นเอ ดังนั้นอสุจิจะอยู่ได้และแข็งแรงที่สุดคือ 7 วันนับจากการหลั่งทิ้งครั้งล่าสุด หลังจากนั้นอสุจิก็จะค่อยๆ แก่และตายในที่สุด

อสุจิอยู่ในร่างกายได้ไม่เกินกี่นาที หลังจากมีเพศสัมพันธ์

การหลั่งอสุจิภายในร่างกายอสุจิจะสามารถอยู่ได้ 48 – 72 ชั่วโมง เพราะเมื่ออสุจิอยู่ภายในร่างกายของผู้หญิงจะต้องใช้เวลาในการว่ายผ่านปากมดลูกไปจนถึงเซลล์ไข่เพื่อทำการปฏิสนธิ ทั้งนี้อสุจิยังสามารถผลิตได้ตลอดชีวิต แต่เมื่ออายุมากขึ้นตัวอสุจิก็จะเสื่อมสภาพลงตามช่วงเวลาเท่านั้นเอง

ไม่มีลูกสักที ถึงเวลาตรวจอสุจิหรือยัง ปรึกษาแพทย์ฟรี คลิก ตรวจอสุจิและเพิ่มคุณภาพน้ำเชื้อ

อสุจิอยู่ได้กี่วันข้างนอกในอากาศ

อสุจิที่ถูกสร้างขึ้น จะมีชีวิตอยู่ได้โดยอาศัยสารคัดหลังต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นจากต่อมในระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย ทำให้มีสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของอสุจิ ทั้งยังคอยป้องกันและให้อาหารกับอสุจิแต่เมื่อน้ำเชื้อถูกหลั่งออกมานอกร่างกายแล้วอยู่ในสภาวะแวดล้อมข้างนอกจะทำให้ค่าความชื้น ความเป็นกรดด่างของน้ำเชื้อเปลี่ยนแปลงอีกทั้งยังมีการสันดาปกับออกซิเจนในอากาศทำให้อสุจิจะค่อยๆ ตายลงและไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยมีชีวิตรอดได้เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น

ระยะไข่ตกและการปฏิสนธิ

การปฏิสนธิ

ในแต่ละเดือนในรังไข่จะมีไข่หลายใบที่ค่อย ๆ เจริญเติบโตในถุงน้ำฟอลลิเคิล (Follicles) และจะมีไข่เพียง 1 ใบที่หลุดจากถุงน้ำหุ้มไข่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ซึ่งปกติแล้วกระบวนการตกไข่นั้นจะเกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือนประมาณ 2 สัปดาห์

และกระบวนการปฏิสนธิ คือ การที่ไข่จะถูกปล่อยออกมาจากรังไข่ข้างใดข้างหนึ่งประมาณเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรอการปฏิสนธิกับตัวอสุจิบริเวณท่อนำไข่ เมื่อได้รับการปฏิสนธิเรียบร้อยแล้ว ไข่จะเคลื่อนตัวผ่านท่อนำไข่ไปยังมดลูกเพื่อฝังตัวที่เยื่อบุโพรงมดลูกและเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนต่อไป

การแช่แข็งอสุจิ (Sperm Freezing)

การแช่แข็งอสุจิ

การแช่แข็งอสุจิ คือ การเก็บรักษาเชื้ออสุจิในไนโตรเจนเหลวที่มีอุณหภูมิต่ำมากๆถึง -196 องศาเซลเซียส ช่วยให้สามารถเก็บอสุจิได้นานเป็นสิบปี การแช่แข็งอสุจิเริ่มต้นด้วยการนำน้ำเชื้อที่เก็บได้ มาผ่านกระบวนการทางห้องปฏิบัติการณ์โดยปั่นล้างแยกเอาสารคัดหลั่งที่จะเป็นที่อยู่ของเชื้อโรค เมือก และตัวตาย ออกจากอสุจิ

หลังจากนั้นจึงเอาอสุจิที่ได้มาผสมกับน้ำยาแช่แข็งโดยมีองค์ประกอบเป็น cryoprotectant ช่วยป้องกันไม่ให้อสุจิถูกทำร้ายเมื่อต้องผ่านกระบวนการแช่แข็งและการละลาย

การแช่แข็งอสุจินี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเก็บรักษาอสุจิของตนเองเพื่อใช้ในอนาคตเนื่องจากอสุจินั้นปกติจะเสื่อมสภาพไปตามอายุที่มากขึ้นหรือเหมาะกับผู้ที่มีแพลนที่จะทำการรักษาใดๆ ที่อาจจะส่งผลต่อคุณภาพและกระบวนการสร้างของอสุจิได้ เช่น การฉายรังสี เป็นต้น หรือในบางเคสที่ต้องการทำหมันและอยากเก็บอสุจิไว้ก่อนเผื่อในอนาคตเปลี่ยนใจแผนที่จะสร้างครอบครัวใหม่อีกครั้ง

ข้อสรุป

อสุจิเป็นเซลล์สืบพันธุ์ที่มีความอ่อนไหวเป็นอย่างมากหากอยู่นอกร่างกายจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 1 ชั่วโมง แต่ถ้าอยู่ในร่างกายจะอยู่ได้ 48-72 ชั่วโมงแต่ถ้า ไม่ได้มีการปฏิสนธิก็จะตายลง สำหรับใครที่แพลนอยากมีลูก ควรมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่ไข่ตกหรือก่อนวันที่ไข่ตกก็จะเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้ 

ทั้งนี้หากลองปล่อยด้วยวิธีธรรมชาติอย่างน้อย 1 ปี แล้วยังไม่ตั้งครรภ์จะถือว่าเป็นผู้มีบุตรยาก และควรรีบเข้ามาปรึกษาแพทย์และทำการตรวจร่างกายทั้งผู้ชายและผู้หญิง เพื่อหาสาเหตุของการไม่ตั้งครรภ์

คุณผู้ชายท่านไหนต้องการเข้ามาปรึกษาคุณหมอหรือตรวจอสุจิ สามารถจองคิวหรือสอบถามเบื้องต้นได้ที่  Line : @beyondivf