ฝากไข่กี่ฟองถึงจะดี อยากมีลูก มีลูกยาก Beyond IVF

ฝากไข่กี่ฟองถึงจะดี?

การฝากไข่” ส่วนใหญ่จุดประสงค์หลักของผู้หญิงในสมัยนี้คือการสร้างครอบครัวหรือมีลูกเมื่อพร้อมในอนาคต และเมื่อพร้อมมีลูกวิธีที่จะสามารถทำได้หลังจากฝากไข่ คือการทำเด็กหลอดแก้วเท่านั้น แล้วการฝากไข่แต่ละครั้งต้องฝากไข่ไว้จำนวนทั้งหมดกี่ฟอง ถึงจะเพียงพอต่อการนำมาทำเด็กหลอดแก้วในภายหลังและสามารถตั้งครรภ์สำเร็จได้?

ผู้หญิงควรฝากไข่ก่อน 35 ปี แล้วอายุ 40 ยังฝากไข่ได้ไหม ปรึกษาแพทย์ฟรี คลิก การฝากไข่และวางแผนมีบุตร

การแช่แข็งเซลล์ไข่ด้วยวิธี Vitrification โดยการลดอุณหภูมิของเซลล์ไข่ลงอย่างรวดเร็ว จนไม่เกิดผนึกน้ำแข็งขึ้นภายในเซลล์ที่มีผลต่อการทำลายเซลล์ไข่ เพื่อเก็บรักษาเซลล์ไข่ไว้ใช้ในอนาคต แต่หลังจากแช่แข็งไว้แล้วเมื่อพร้อมนำมาทำเด็กหลอดแก้ว ขั้นตอนการละลายเซลล์ไข่อัตราการอยู่รอดของเซลล์ไข่จะอยู่ที่ประมาณ 90-95% อัตราการปฏิสนธิเป็นตัวอ่อน 75-80% อัตราการเลี้ยงตัวอ่อนถึงระยะ Blastocys (ระยะ 5 วัน) อยู่ที่ 60-70% และอัตราพบตัวอ่อนโครโมโซมผิดปกติ 50% หากใช้วิธีการประเมินโดยใช้เซลล์ไข่ ถ้าแช่แข็งไข่ไว้ 10 ใบ โอกาสรอดจากการละลายเซลล์ไข่ 7 ใบ โอกาสเลี้ยงเป็นตัวอ่อน 5-6 ใบ และโอกาสพบตัวอ่อนโครโมโซมผิดปกติ 2-3 ใบ

ฝากไข่กี่ฟองถึงจะดี อยากมีลูก มีลูกยาก Beyond IVF

เพื่อให้แน่ใจว่าการฝากไข่เพียงพอเมื่อถึงเวลาที่จะทำเด็กหลอดแก้ว และมีโอกาสในการตั้งครรภ์สำเร็จแนะนำฝากไข่ไว้อย่างน้อย 10-15 ใบ ต่อการมีลูก 1 คน แต่ตัวเลขเหล่านี้จะเปลี่ยนไปตามคำแนะนำของแพทย์และช่วงอายุของผู้หญิง ถ้าอายุมากกว่า 35 ปี อาจจะต้องฝากไข่มากกว่า 10 ใบ และอาจจะต้องมีการเก็บไข่มากกว่า 1 ครั้ง เพราะยิ่งอายุเยอะจำนวนเซลล์ไข่ก็จะน้อยลงตามอายุ โอกาสที่เซลล์ไข่แต่ละใบจะสามารถเลี้ยงเป็นตัวอ่อนได้ก็จะลดลง และโอกาสตั้งครรภ์สำเร็จในครั้งแรกก็น้อยลงตามอายุเช่นกัน จึงจำเป็นต้องมีตัวอ่อนมากกว่า 1-2 ตัว เพื่อสำรองในการย้ายตัวอ่อนครั้งต่อไป จึงอาจจะต้องมีการปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางในการฝากไข่สำหรับผู้หญิงที่อายุมาก เพื่อทำเด็กหลอดแก้วในอนาคต

อยากมีลูก ปล่อยมานาน อายุเยอะ เด็กลอดแก้ว IVF ช่วยคุณได้ ปรึกษาแพทย์ฟรี คลิก

แต่สำหรับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า 35 ปี ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับรังไข่ และมีการตอบสนองต่อยากระตุ้นไข่ได้เป็นอย่างดี การกระตุ้นไข่แต่ละครั้งอาจจะได้มากกว่า 10-15 ใบ แพทย์ก็จะประเมินจากขนาดของเซลล์ไข่ว่าผ่านเกณฑ์กี่ใบ โดยขนาดที่เหมาะสำหรับการนำมาทำเด็กหลอดแก้วจะอยู่ที่ขนาด 18-20 มม. โดยส่วนใหญ่ผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า 35 ปี ก็จะได้เซลล์ไข่ที่ผ่านเกณฑ์ประมาณ 20-25 ใบ แพทย์ก็จะแนะนำให้ฝากไข่ไว้ทั้งหมด เผื่ออนาคตต้องมีการลูกมากกว่า 1 คน หรือในกรณีวันที่พร้อมมีลูกแต่เมื่อถึงเวลานั้นอายุอาจจะมากกว่า 35 ปี การย้ายตัวอ่อนในครั้งแรกอาจจะไม่สำเร็จจนไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ แต่ก็ยังเหลือตัวอ่อนอีกหลายตัวที่ได้จากการเก็บไข่มากกว่า 10-15 ใบ การย้ายตัวอ่อนในครั้งต่อไปก็จะไม่เป็นกังวลว่าจะไม่มีตัวอ่อนเหลือ เพราะยิ่งได้เซลล์ไข่เยอะอัตราการเลี้ยงเป็นตัวอ่อนก็จะมีเหลือเยอะเช่นกัน

ฝากไข่กี่ฟองถึงจะดี อยากมีลูก มีลูกยาก Beyond IVF

สรุปได้ว่า การทำเด็กหลอดแก้วอาจใช้เซลล์ไข่ประมาณ 10-15 ใบ ต่อการเลี้ยงเป็นตัวอ่อนเพื่อจะได้มีโอกาสตั้งครรภ์สำเร็จ ครั้ง แต่คุณภาพของเซลล์ไข่ก็ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของคุณผู้หญิง ยิ่งฝากไข่เร็วอัตราการทำเด็กหลอดแก้วจนตั้งครรภ์สำเร็จก็ยิ่งสูงขึ้นและยิ่งฝากจำนวนมากก็จะมีโอกาสมากกว่า

ทั้งนี้หากคุณผู้หญิงท่านไหนมีข้อสงสัยสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ Beyond IVF หรือแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ @beyondivf