ICSI คืออะไร

การรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธีการทำอิ๊กซี่ ICSI

การรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้วคือการนำเซลล์สืบพันธุ์ทั้งของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายมาปฏิสนธิกันภายนอกร่างกาย หรือที่เรียกกันว่า การผสมเทียม

ซึ่งเมื่อก่อนเราจะคุ้นเคยกับคำว่าการทำกิ๊ฟ ต่อมาจึงเริ่มมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งเราจะเรียกว่า IVF การทำ IVF ก็คือการนำไข่กับอสุจิไว้ในถาดทดลองและรอให้อสุจิว่ายเข้าไปผสมที่ไข่เอง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาทางด้านเครื่องมือ ที่เรียกกันว่าเครื่องอิ๊กซี่ (ICSI) ซึ่งการทำอิ๊กซี่ (ICSI) จะมีขั้นตอนที่เหมือนกับการทำ IVF แทบจะ 100% ต่างกันเพียงแค่ขั้นตอนของการปฏิสนธิ

เพราะการทำ ICSI นักวิทย์ฯจะนำอสุจิที่แข็งแรงที่สุดมาเจาะเข้าไปในไข่โดยตรง โดยที่ไม่ต้องรอให้อสุจิว่ายไปเจอกับไข่เอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้สูงขึ้น

การทำอิ๊กซี่ (ICSI) คืออะไร

ICSI คือ

การทำอิ๊กซี่ หรือ ICSI (Intracytoplasmic sperm injection) คือ ขั้นตอนพิเศษที่เพิ่มเข้ามาเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการทำเด็กหลอดแก้ว ICSI ถือว่าเป็นขั้นตอนที่เพิ่มโอกาสสำเร็จสูงที่สุด

เพราะจะใช้เครื่องพิเศษที่เรียกว่าเครื่องทำ ICSI ซึ่งจะเป็นเครื่องที่ช่วยให้ไข่กับอสุจิผสมกันโดยที่ไม่ต้องรอให้อสุจิว่ายไปเอง แต่จะเป็นการนำอสุจิที่แข็งแรงที่สุดเพียง 1 ตัวเจาะเข้าไปในเซลล์ไข่โดยตรง พอไข่กับอสุจิผสมกันแล้ว นักวิทย์ฯจะนำไปเลี้ยงในห้องปฏิบัติการจนเป็นตัวอ่อน จะเลี้ยงตัวอ่อนด้วยน้ำยาเลี้ยงพิเศษ เมื่อตัวอ่อนเติบโตจนถึงระยะ Blastocyst ก็จะย้ายกลับสู่โพรงมดลูกเพื่อให้ตัวอ่อนเติบโตในครรภ์ต่อไป

ซึ่งเครื่องอิ๊กซี่ (ICSI) ถือเป็นเทคโนโลยี Latest Assisted Reproductive Technologies ที่เพิ่มอัตราการปฏิสนธิเพิ่มขึ้นถึง 15% มีไม่กี่เครื่องในประเทศไทย และเป็นเครื่องที่มีราคาแพงมาก

เครื่องมือในการทำ ICSI

รูปเครื่อง OLYMPUS IX73 Latest Generation ICSI Microscope ที่ใช้ในการทำ ICSI

การทำ ICSI (อิ๊กซี่) กับ IVF ต่างกันอย่างไร

IVF จะเป็นการคัดเลือกเซลล์ไข่กับอสุจิ ให้มาผสมกันเองในอุปกรณ์ทดลองทางการแพทย์ เพื่อให้ตัวอ่อน พอได้ตัวอ่อนแล้วจึงใส่ตัวอ่อนกลับเข้าไปในโพรงมดลูก แต่ ICSI เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาจากการทำ IVF จะเป็นการคัดเซลล์ไข่กับตัวอสุจิที่แข็งแรงที่สุดเพียง 1 ตัวเจาะเข้าไปในเซลล์ไข่โดยตรงด้วยเครื่องพิเศษเครื่องทำ ICSI ที่มีแค่ไม่กี่เครื่องในประเทศไทย เป็นเทคนิคพิเศษที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้ถึง 70%

อ่านรายเพิ่มเติม >>> เด็กหลอดแก้ว หรือ IVF คืออะไร

ICSI ต่างกับ IVF อย่างไร

ขั้นตอนการทำ ICSI

ขั้นตอนการทำ ICSI ประกอบไปด้วยทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการทำ ICSI

ขั้นตอนที่ 1 ปรึกษาแพทย์

แพทย์แนะนำการเตรียมตัวและวางแผนการรักษา (ควรมาก่อนมีประจำเดือน)

ขั้นตอนที่ 2 เริ่มฉีดยากระตุ้นไข่

แพทย์จะตรวจเลือดดูระดับฮอร์โมน และทำอัลตร้าซาวด์ พร้อมกับฉีดฮอร์โมนกระตุ้นรังไข่ในวันที่ 2-3 ของประจำเดือน

จากนั้นแพทย์จะนัดอัลตร้าซาวด์เพื่อดูการเจริญเติบโตของไข่ และตรวจเลือดดูระดับฮอร์โมนเป็นระยะ โดยจะใช้เวลาในขั้นตอนนี้ประมาน 8-10วัน

ขั้นตอนที่ 3 เก็บไข่และอสุจิ

หลังจากมีการกระตุ้นไข่จนไข่เจริญเติบโตจนได้ขนาดที่ต้องการแล้ว แพทย์จะทำการเจาะเก็บไข่จากรังไข่ โดยใช้เข็มดูดผ่านทางช่องคลอด

แพทย์จะให้ยาระงับความรู้สึกระยะสั้นหรือวางยาสลบ เพื่อป้องกันความรู้สึกเจ็บปวด ระหว่างทำใช้เวลาเก็บไข่ ไม่เกิน 20 – 30 นาที

ส่วนผู้ชายจะต้องเก็บอสุจิ เพื่อนำมาคัดแยกเฉพาะอสุจิที่สมบูรณ์ที่สุดและนำมาผสมกับไข่ในห้องทดลอง และเฝ้าดูการปฏิสนธิต่อไป

ขั้นตอนที่ 4 การเลี้ยงตัวอ่อน

เมื่อเกิดการปฎิสนธิไข่กับอสุจิจนเป็นตัวอ่อนแล้ว จะเลี้ยงตัวอ่อนในห้องทดลองจนตัวอ่อนเจริญเติบโตแบ่งเซลล์ 6-8 เซลล์ และเจริญเติบโตเข้าสู่เป็นระยะ Blastocyst ที่แข็งแรง

ขั้นตอนที่ 5 การย้ายตัวอ่อน

เมื่อได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์แพทย์ย้ายตัวอ่อนผ่านทางช่องคลอด

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจการตั้งครรภ์

แพทย์นัดตรวจฮอร์โมนทุก 3 วัน หลังจากย้ายตัวอ่อนและทราบผลตั้งครรภ์หลังจากย้ายตัวอ่อน 14 วัน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการเลี้ยงตัวอ่อนได้ที่ : การเลี้ยงตัวอ่อน-3-วัน-vs-5-วัน

การทำอิ๊กซี่ เหมาะสำหรับใคร

 1. ผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป
 2. ผู้หญิงมีความผิดปกติของท่อนำไข่ที่ตีบตัน
 3. ผู้หญิงมีภาวะตกไข่ผิดปกติ
 4. ผู้หญิงมีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 5. ผู้หญิงที่มีพังผืดในอุ้งเชิงกรานมาก
 6. ผู้ที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม
 7. ผู้ชายมีเชื้ออสุจิมีจำนวนน้อยหรือคุณภาพไม่ดี
 8. ภาวะมีบุตรยากที่ไม่ทราบสาเหตุ
 9. ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิสนธิ

การเตรียมตัวของพ่อแม่ก่อนทำ ICSI

การเตรียมตัวสำหรับฝ่ายหญฺิง

 1. ควรตรวจร่างกายเพื่อใช้ประเมินในการรักษาควรตรวจวันที่ 2-3 ระหว่างมีประจำเดือน
 2. ตรวจปริมาณฮอร์โมนร่วมกับอัลตราซาวด์ (Ultrasound) ในช่วงวันแรกๆ ของการเป็นประจำเดือน เพื่อประเมินว่ารังไข่ยังมีประสิทธิภาพในการทำงานหรือไม่
 3. ตรวจมดลูก การอัลตราซาวด์เพื่อตรวจดูโพรงมดลูก หรือการส่องกล้อง Hysteroscopy เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการผสมเทียม
 4. พักผ่อนให้เพียงพอ
 5. หลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟ
 6. ควรงดแอลกฮอร์ งดสูบบุหรี่เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือนก่อนเข้ารับการรักษา
 7. หากท่านใดมีโรคประจำตัวควรแจ้งแพทย์ก่อนรักษาทุดครั้งรวมถึงนำตัวยาที่รักษามาให้แพทย์พิจารณา

การเตรียมตัวสำหรับฝ่ายชาย

 1. คุณผู้ชายงดหลั่งอสุจิ 5-7 วัน ก่อนมาพบแพทย์
 2. ควรงดแอลกฮอร์ งดสูบบุหรี่เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือนก่อนเข้ารับการรักษา
 3. ออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป
 4. ไม่สวมใส่กางเกงชั้นในที่แน่นจนเกินไป
 5. หลีกเลี่ยงการลงแช่อ่างน้ำอุ่นและการทำซาวน่า
 6. ไม่เครียดจนเกินไป ทำจิตใจให้สบาย

การดูแลตัวเองหลังทำ icsi

 1. หลังจากใส่ตัวอ่อนไปแล้วจะต้องนอนพักที่คลินิก 2 ชั่วโมง
 2. สามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ
 3. งดการออกกำลังกายหนัก
 4. งดการยกของหนัก
 5. งกการรับประทานอาหารที่อาจทำให้เกิดการท้องเสียได้
 6. หากมีไข้สามารถรับประทานยาแก้ปวดได้
 7. ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ และงดการสวนล้างช่องคลอด
 8. ควรทำกิจกรรมที่ผ่อนคลาย ไม่เครียดเพราะมีผลต่อฮอร์โมน
 9. หากมีอาการผิดปกติ เช่น ปวดท้อง มีเลือดออก หรือมีตกขาวมากผิดปกติ ควรรีบมาพบแพทย์ที่ดูแลทันที

ข้อดี ข้อเสีย ของการทำ ICSI

ทํา ICSI ราคาเท่าไหร่

ราคาการทำ ICSI ค่อนข้างสูงกว่าการทำ IUI แต่จะเป็นราคาที่คุ้มสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่มีภาวะมีบุตรยาก และต้องการจะมีบุตรเป็นของตนเอง ซึ่งราคามีเริ่มตั้งแต่หลัก 200,000 ไปจนถึง 500,000 แล้วแต่สถานที่ ที่ท่านไป

เนื่องจากการทำ ICSI นั้นมีขั้นตอนและตัวยาที่ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็น การกระตุ้นไข่ การป้องกันไข่ตก การเร่งให้ไข่สุก ค่าอัลตราซาวน์ ค่าเก็บเชื้อ เก็บไข่ หรือแม้แต่การทำ ICSI เองก็มีราคาค่าใช้จ่ายในนั้น

แต่ที่ BeyondIVF ตอนนี้ ราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นจะอยู่ที่เพียง 229,000 บาททเท่านั้น ซึ่งราคานี้แทบจะครอบคลุมทุกบริการ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >> ทำ ICSI ราคา ลดพิเศษ พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ ผ่อน 0%

ทำ ICSI ที่ไหนดี ทำไมควรเลือก Beyond IVF

ในปัจจุบันการทำเด็กหลอดแก้วค่อนข้างจะเป็นที่นิยมสำหรับกลุ่มคนอายุ 30 ปีขึ้น หรือผู้ที่มีภาวะมีบุตรยาก สถานที่ที่ทำการรักษาผู้มีบุตรยากในตอนนี้จึงมีเยอะไม่ว่าจะเป็นคลินิก หรือโรงพยาบาลใหญ่ๆ ก็มีการรับรักษาภาวะมีบุตรยากทั้งนั้น

แต่การเลือกสถานที่ทำเด็กหลอดแก้วไม่ควรมองแค่ราคาถูกแค่อย่างเดียว เราควรมองทั้งด้านความสะอาด ปลอดภัย คุณหมอมีฝีมือทางด้านนี้เฉพาะจริงๆ

ทำไมควรเลือกทำ ICSI ที่ Beyond IVF

เพราะที่ Beyond IVF เรามีคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนี้เป็นอย่างมาก ยังมีวุฒิบัตรการันตีถึงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อีกด้วย

และที่สำคัญคลินิกของเรามีมาตรฐานที่สูง สะอาด ปลอดภัย มีการให้บริการเพื่อรักษาภาวะมีบุตรยากหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการฝากไข่เพื่อป้องกันภาวะผู้มีบุตรยากในอนาคต อีกทั้งยังมีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมให้คำแนะนำร่วมกับเทคโนโลยีระดับ world class มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาล

Q&A รวมคำถามที่คนสงสัยเกี่ยวกับการทำ ICSI

เคสสำเร็จจากการรักษาแบบ IVF/ICSI