รักษาด้วยวิธี-IUI-สามารถเลือกเพศ

รักษาด้วยวิธี IUI (Intra – Uterine Insemination) เลือกเพศ ได้ไหม?

การรักษาการมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์การฉีดเชื้อIUI เป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมสำหรับการแก้ไขปัญหาอาการมีบุตรยาก ซึ่งหลายคนก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบ IUI นั้นทำลูกแฝดได้ไหม กำหนดเพศได้ไหม ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทความ

ในส่วนของการกำหนดเพศ จากการรักษาแบบ IUI นั้น ไม่สามารถตรวจโครโมโซมอสุจิได้ ทำได้เพียงคัดกรองเชื้ออสุจิก่อนฉีดเข้าสู่โพรงมดลูก เช่น รูปร่างสมบูรณ์อัตราการเคลื่อนที่และอัตราการรอดชีวิต เพราะการรักษาแบบการทำ IUI คล้ายกับการมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติซึ่งหากกล่าวแล้ว ก็เหมือนเกิดจากตามธรรมชาติเลย แต่มีบางความเชื่อที่กล่าวว่า อสุจิที่หัวโตมักจะเป็นเพศชาย ซึ่งหากเลือกตัวที่หัวใหญ่ก็อาจมีบุตรเพศชายได้มากกว่า แต่ทั้งหมดล้วนเป็นแค่ความเชื่อส่วนบุคคล เพศมักสุ่มเกิดโดยมีโอกาส 50/50 เท่ากัน และมีเพียงวิธี ICSI เด็กหลอดแก้ว เท่านั้น ที่จะสามารถตรวจโครโมโซมได้ โดยการตรวจโครโมโซมจากตัวอ่อนก่อนย้ายเข้าสู่โพรงมดลูก

อ่านเพิ่มเติม : เด็กหลอดแก้ว IVF ICSI คืออะไร

รักษาด้วยวิธี-IUI-สามารถเลือกเพศได้

การตรวจดูโครโมโซมดูเพศได้จริงหรือ?

โดยคุณแม่จะมีโครโมโซมเพศเป็น XX ส่วนคุณพ่อ จะมีโครโมโซมเพศเป็น XY หมายความว่า ในน้ำอสุจิของคุณพ่อนั้น จะมีตัวอสุจิอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คืออสุจิที่มีโครโมโซมเพศคู่ X ที่เป็นตัวกำหนดให้เป็นลูกสาวและโครโมโซม Y ที่เป็นตัวกำหนดให้เป็นลูกชาย ส่วนเซลล์ไข่ของคุณแม่นั้น จะมีโครโมโซมเพศแบบเดียวคือโครโมโซม X ในเวลาที่มีการสร้าง เซลล์สืบพันธุ์ จำนวนโครโมโซมจะลดลงครึ่งหนึ่งเหลือเพียง 23 แท่ง เซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและของแม่จะรวมกันเมื่อเกิดการปฏิสนธิ ทารกจึงเป็นผลรวมทางพันธุกรรมของพ่อ และแม่อย่างละครึ่ง ซึ่งอัตราส่วนของอสุจิที่มีโครโมโซม X ต่ออสุจิ ที่มีโครโมโซม Y จะอยู่ที่ประมาณ 50% ต่อ50% ดังนั้น ในทางธรรมชาติแล้ว โอกาสที่จะได้ลูกชายหรือลูกสาวนั้นจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 ถ้าอสุจิของคุณพ่อ ตัวที่เจาะไข่เป็นตัว X ก็จะได้ลูกสาวแต่ถ้าเป็นตัว Y เจาะไข่ก็จะได้ลูกชาย

รักษาด้วยวิธี-IUI-สามารถเลือกเพศได้

การเลือกหรือการกำหนดเพศลูก ปัจจุบันมักเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะครอบครัวที่มีเชื้อสายจีน เพราะต้องการลูกชายเพื่อไว้สืบสกุล หรือบางครอบครัวมีแต่ลูกชายตั้งครรภ์กี่ครั้งก็ยังได้ลูกชายแต่อยากได้ลูกสาวเพิ่ม อาจจะด้วยเชื่อว่าลูกสาวนั้น เลี้ยงดูง่ายและรักพ่อแม่มากกว่าลูกชาย แต่กฎหมายในประเทศไทยการเลือกหรือกำหนดเพศถือว่ายังผิดกฎหมาย เพราะถือว่าผิดหลักมนุษยธรรม และการเลือกหรือกำหนดเพศจะทำให้โอกาสตั้งครรภ์มีความเสี่ยงมากขึ้น แต่มีข้อยกเว้นให้ทำได้หากมีเหตุผลทางการแพทย์เช่น ถ้าลูกเป็นเพศนี้แล้ว อาจจะมีโอกาสเด็กที่เกิดมาไม่สมบูรณ์จึงจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ก่อน เพราะจะเป็นการกระทำที่ผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล 2541 และตามประกาศแพทยสภาในเรื่องมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ซึ่งมีข้อกำหนดว่า “การตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมของตัวอ่อน ก่อนย้ายเข้าสู่โพรงมดลูก จะทำได้เฉพาะการตรวจวินิจฉัยโรคตามความจำเป็น และต้องไม่กระทำในลักษณะการเลือกหรือกำหนดเพศ โดยสถานพยาบาลและแพทย์ผู้ให้บริการต้องได้รับหนังสือรับรองจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถทำได้”

ทำท่าไหน ก็ไม่มีลูกสักที ฉีดเชื้อ IUI เพิ่มโอกาสมีลูก โดยไม่ต้องผ่าตัด ปรึกษาแพทย์ฟรี คลิก

“สรุปได้ว่า การรักษาด้วยการทำ IUI การฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกไม่ได้รับประกันผล 100% ว่าจะสามารถเลือกหรือกำหนดเพศได้แต่ ขึ้นอยู่กับโครโมโซมพ่อแม่เป็นตัวกำหนดในเพศด้วย หรือขยับแบบการรักษาจากการทำ IUI เปลี่ยนเป็นการรักษาแบบวิธี ICSI เด็กหลอดแก้ว แต่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาการรักษาด้วยวิธีนี้จากแพทย์ด้วยเช่นกัน

ถ้าคุณผู้หญิงท่านใดมีความกังวลใจสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ Beyond IVF หรือจะแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ @beyondivf