IUI คืออะไร? ราคาเท่าไหร่? คนมีลูกยากควรรู้ เพิ่มโอกาสมีลูก

ขั้นตอนการทำ IUI

การเตรียมตัวของพ่อแม่ก่อนทำ IUI 

ข้อดี ข้อเสียของการทำ IUI เมื่อเทียบกับการรักษารูปแบบอื่น

การทำ IUI ราคาเท่าไหร่

การทำ IUI อาจจะมีราคาที่ไม่แพงมากนัก ซึ่งที่ Beyond IVF การทำ IUI ราคาจะอยู่ที่ครั้งละ 20,000 บาท ราคานี้ได้อะไรบ้าง

– ค่ายากระตุ้นไข่แบบรับประทานจํานวนตามแพทย์สั่ง
– ค่ายาฉีดเร่งไข่สุก
– ค่า Ultrasound 2 ครั้งช่วงติดตามการกระตุ้นไข่
– ค่าเก็บเชื้อและเตรียมอสุจิ- ค่าฉีดเชื้ออสุจิเข้าสูโ่ พรงมดลูก
– ค่าแพทย์ตลอดการรักษา
– ค่าพยาบาลและค่านักวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง
– ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์

ดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่: โปรโมชั่นพิเศษทำ IUI พร้อมผ่อน 0%

รีวิว ทํา IUI ที่ไหนดี

ในปัจจุบันนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ มีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการแพทย์ที่มีการรักษาผู้มีบุตรยากในหลายๆวิธี เพื่อช่วยให้ผู้มีบุตรยากสามารถมีบุตรได้ตามความตั้งใจ

การเลือกสถานที่ทำ IUI เราควรมองทั้งด้านความสะอาด ปลอดภัย คุณหมอมีฝีมือทางด้านนี้เฉพาะจริงๆ ทำไมควรเลือก Beyond IVF เพราะที่ Beyond IVF เรามีคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนี้เป็นอย่างมาก ยังมีวุฒิบัตรการันตีถึงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีวชวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อีกด้วย

และที่สำคัญคลินิกของเรามีมาตรฐานที่สูง สะอาด ปลอดภัย ยังมีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมให้คำแนะนำร่วมกับเทคโนโลยีระดับ world class มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาล

Q&A รวมคำถามที่คนสงสัยเกี่ยวกับการทำ IUI ฉีดเชื้ออสุเข้าสู่โพรงมดลูก

เคสสำเร็จจากการทำ IUI

IUI รักษามีบุตรยาก beyond IVF หมอต้น พูนศักดิ์
IUI รักษามีบุตรยาก beyond IVF หมอต้น พูนศักดิ์
IUI รักษามีบุตรยาก beyond IVF หมอต้น พูนศักดิ์