รักษาด้วยวิธี-IUI-ลูกแฝดได้ไหม

วิธี IUI (Intra – Uterine Insemination) สามารถมีลูกแฝดได้ไหม?

การรักษาด้วยวิธี IUI มีโอกาสเกิดลูกแฝดได้แต่ยังไม่มีศูนย์รักษามีบุตรยากที่ไหนรับรองผล 100% ว่าการรักษาด้วยการทำ IUI จะสามารถมีลูกแฝดได้ เพราะกระบวนการรักษาคล้ายกับการมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติคือ ไข่ 1 ใบ ปฏิสินธิกับอสุจิ 1 ตัว แต่การรักษาด้วยการทำ IUI จะมีการทานยากระตุ้นให้ไข่ตกมากกว่า 1 ใบ และฉีดเชื้ออสุจิมากกว่า 1 ตัว เข้าสู่โพรงมดลูกเพื่อให้อสุจิปฏิสนธิกับไข่ซึ่งก็อาจจะสามารถเกิดครรภ์แฝดได้ ถ้าอสุจิ 2 ตัว ปฏิสินธิกับไข่ 2 ใบ แล้วแยกตัวกันฝังเข้าสู่ผนังมดลูกก็จะทำให้เกิดถุงการตั้ครรภ์ 2ถุง เราเรียกว่า “แฝดเทียม” แต่ถ้าหากญาติฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย มีกรรมพันธุ์ที่เป็นแฝดแท้ ก็อาจจะสามารถเกิดการตั้งครรภ์แฝดได้เช่นกัน โดยเกิดจากการปฏิสนธิจากไข่ 1 ใบ และอสุจิ 1 ตัว แล้วเซลล์แบ่งตัวออกเป็น 2 ส่วน อยู่ในถุง การตั้งครรภ์เดียวกัน เรียกว่า “แฝดแท้” ซึ่งพบได้น้อยและค่อนข้างอันตรายมาก

ทำท่าไหน ก็ไม่มีลูกสักที ฉีดเชื้อ IUI เพิ่มโอกาสมีลูก โดยไม่ต้องผ่าตัด ปรึกษาแพทย์ฟรี คลิก
รักษาด้วยวิธี-IUI-ลูกแฝดได้ไหม

แฝดแท้ กับ แฝดเทียม ต่างกันอย่างไร?

แฝดแท้ หรือ Identical twins เป็นคู่แฝดที่มีลกัษณะภายนอกเหมือนกัน ทั้รูปร่าง หน้าตา สีผม แม้กระทั้ง กรุ้ปเลือดก็เป็นกรุ๊ปเดียวกัน แต่ลักษณะทางกายภาพก็อาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมการตั้งครรภ์แฝดแท้มักมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนได้มาก เพราะอาจมีการใช้รก หรือถุงน้ำคร่ำเดียวกัน ทำให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์แฝดแท้จะต้องอยู่ในความดูแลของแพทยอ์ย่างใกล้ชิด

แฝดเทียม หรือ Fraternal twins เป็นลักษณะของการตั้งครรภ์แฝดอีกแบบหนึ่งที่พบได้มากกว่าครรภ์แฝดแท้ โดยพี่น้องแฝดเทียม อาจเป็นเพศเดียวกันหรือคนละเพศก็ได้อาจมีหมู่เลือดต่างกัน และมีความเป็นไปได้ว่า ลักษณะหน้าตาอาจไม่เหมือนฝาแฝด แต่ดูคล้ายคลึงอย่างพี่น้องธรรมดาทั่วไป

รักษาด้วยวิธี-IUI-ลูกแฝดได้ไหม

ข้อดีของการมีลูกแฝด

  • ตั้งครรภ์ครั้งเดียวได้ลูก2 คน ทำให้หลายคนมองว่าเป็นความโชคดี
  • ลูกแฝดทำให้เด็กมีเพื่อนเล่น เป็นพี่น้องที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกัน รู้ใจกัน จึงนับเป็นความโชคดีในเวลาเดียวกันด้วย

ข้อเสียของการมีลูกแฝด

  • มีภาวะเสี่ยงในการตั้งครรภ์เสี่ยงขณะคลอด และเสี่ยงหลังคลอดลูก มากกว่าการตั้งครรภ์ปกติ ทำให้ต้องมีการดูแลครรภ์เป็นพิเศษมากขึ้น และต้องไปให้หมอตรวจเช็กถี่กว่าการตั้งครรภ์ปกติ
  • การตั้งครรภ์ลูกแฝดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย มีความลำบากมากกว่าการตั้งครรภ์ปกติ เพราะขนาดท้องที่ใหญ่กว่าจะทำ ให้แม่ตั้งครรภ์ไม่สบายตัว หายใจไม่ค่อยออกอึดอัด ยิ่งตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาส 2-3 ขนาดท้องจะใหญ่มากขึ้น น้ำหนักก็มากขึ้น ทำให้ต้องเหนื่อยในการแบกรับน้ำหนักการเดินไปนั้นมานี่จึงลำบากมากขั้น เช่นกัน

“ สรุปได้ว่า การรักษาด้วยการทำ IUI มีโอกาสเกิดครรภ์แฝดได้ แต่ไม่ได้รับประกันผล 100% ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างรวมกัน เช่น กรรมพันธุ์ฝ่ายพ่อแม่ การปฏิสนธิของเซลล์ไข่และอสุจิภายในร่างกาย แต่หากรักษาด้วยวิธี ICSI เด็กหลอดแก้ว โดยใส่ตัวอ่อนพร้อมกัน 2 ตัว จะมีโอกาสเกิดครรภ์แฝดได้มากกว่า ”

อ่านเพิ่มเติม : เด็กหลอดแก้ว IVF ICSI คืออะไร

ถ้าคุณผู้หญิงท่านใดมีความกังวลใจสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ Beyond IVF หรือจะแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ @beyondivf