IVF ICSI มีลูกแฝด มีลูกยาก อยากมีลูก Beyond IVF

รักษาด้วยวีธี IVF ICSI มีลูกแฝดได้ไหม?

รักษาด้วยวีธี IVF ICSI มีลูกแฝดได้ไหม?

#สามารถทำได้ รักษาด้วยวิธีเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ทั้งเด็กหลอดแก้วและการทำ ICSI คือการนำเซลล์ไข่และอสุจิออกมาปฏิสนธิกันจนเป็นตัวอ่อนก่อนที่จะทำการย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูก การรักษาของแต่ละเคสจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแพทย์เป็นคนประเมินในการรักษา ซึ่งคนไข้บางเคสเหลือตัวอ่อนถึงระยะ Blastocyst (ระยะ 5วัน) เพียงแค่ 2 ตัวอ่อนเท่านั้น แพทย์จึงมีความจำเป็นต้องย้ายตัวอ่อนทั้ง 2 ตัวพร้อมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการฝังตัวของตัวอ่อนให้สำเร็จมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากตัวอ่อนใดตัวอ่อนหนึ่งฝังเข้าผนังมดลูก แต่ถ้าหากฮอร์โมนของผู้หญิงปกติและโครโมโซมตัวอ่อนแข็งแรง ก็สามารถทำให้เกิดการฝังตัวอ่อนทั้ง 2 ตัว ฝังเข้าผนังมดลูกพร้อมกันได้จนทำให้เกิดครรภ์แฝดเทียมได้ แม้ว่าจะไม่ใช่ครรภ์แฝดแท้แต่การตั้งครรภ์แฝดเทียมด้วยวิธี IVF/ICSI ตัวอ่อนจะแข็งแรงมากกว่าครรภ์แฝดแท้ เพราะตัวอ่อนผ่านการตรวจคัดกรองโครโมโซมมาแล้ว จึงทำให้มั่นใจได้ 100% ว่าตัวอ่อนตัวที่ย้ายเข้าสู่โพรงมดลูกจะสมบูรณ์และแข็งแรงแน่นอน และอยู่ในถุงการตั้งครรภ์คนละถุง จะไม่เกิดการแย่งสารอาหารกัน และสายรกจะไม่พันคอกัน แต่ครรภ์แฝดแท้จะมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายมากที่สุด เช่น แขน ขา ติดกัน หรือตัวติดกัน ขาดสารอาหารไปเลี้ยงไม่เพียงพอ เพราะเกิดจากอยู่ในถุงการตั้งครรภ์เดียวกัน

IVF ICSI มีลูกแฝด มีลูกยาก อยากมีลูก Beyond IVF

แฝดแท้ กับ แฝดเทียม ต่างกันอย่างไร?

แฝดแท้ หรือ Identical twins เป็นคู่แฝดที่มีลักษณะภายนอกเหมือนกัน ทั้งรูปร่าง หน้าตา สีผม แม้กระทั่ง    กรุ้ปเลือดก็เป็นกรุ๊ปเดียวกัน แต่ลักษณะทางกายภาพก็อาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม การตั้งครรภ์แฝดแท้มักมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนได้มากเพราะอาจมีการใช้รก หรือถุงน้ำคร่ำเดียวกัน ทำให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์แฝดแท้จะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

แฝดเทียม หรือ Fraternal twins เป็นลักษณะของการตั้งครรภ์แฝดอีกแบบหนึ่ง ที่พบได้มากกว่าครรภ์แฝดแท้ โดยพี่น้องแฝดเทียม อาจเป็นเพศเดียวกันหรือคนละเพศก็ได้ อาจมีหมู่เลือดต่างกัน และมีความเป็นไปได้ว่าลักษณะหน้าตาอาจไม่เหมือนฝาแฝด แต่ดูคล้ายคลึงอย่างพี่น้องธรรมดาทั่วไป

IVF ICSI มีลูกแฝด มีลูกยาก อยากมีลูก Beyond IVF

ข้อควรระวังการตั้งครรภ์แฝด

การตั้งครรภ์แฝด มีข้อควรระวังค่อนข้างเยอะจึงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ และต้องดูแลครรภ์มากเป็นพิเศษ จึงต้องปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินการรักษา และตรวจร่างกายเบื้องต้นเพื่อประเมินดูจากหลายๆปัจจัยร่วมด้วย เช่น อายุ สุขภาพ โรคประจำตัว เป็นต้น

“สรุปได้ว่า วิธี IVF/ICSI สามารถมีลูกแฝดได้ แต่จะไม่ได้รับประกัน 100% ว่าตัวอ่อนจะฝังพร้อมกันทั้ง 2 ตัว อาจจะติดแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็เป็นได้”

ถ้าคุณผู้หญิงท่านใดมีความกังวลใจสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ Beyond IVF หรือจะแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ @beyondivf

ข่าวสารใหม่ๆ

2022-03-28T14:22:00+07:00

นัดวันปรึกษาแพทย์

วันที่นัด *