น้ำอสุจิน้อย

น้ำอสุจิน้อย (Low Sperm Count)

น้ำอสุจิน้อย คือ การที่คุณผู้ชายถึงจุดสุดยอด แล้วมีการหลั่งน้ำเชื้อออกมาในปริมาณที่น้อยเกินไป ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้หลายปัจจัย ทั้งปัญหาที่มาจากสุขภาพ พฤติกรรมที่ทำในชีวิตประจำวัน รวมไปจนถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่

อาการน้ำอสุจิน้อย

ลักษณอาการของการผู้ชายที่หลั่งน้ำอสุจิน้อยนั้น อาจเกิดขึ้นในคนไข้บางราย เช่น 

 • มีอาการปวดหรือบวมบริเวณอัณฑะ
 • สมรรถภาพทางเพศต่ำ มีปัญหาเรื่องการแข็งตัวของอวัยวะเพศ
 • ขนบนใบหน้าหรือร่างกายลดลง เป็นสัญญานของฮอร์โมนที่ผิดปกติ
 • ความผิดปกติของโครโมโซมที่สืบทอดกันมา
 • ปล่อยมีเพศสัมพันธ์ุตามธรรมชาติมามากว่า 1 ปี แต่ฝ่ายหญิงก็ยังไม่ตั้งครรภ์

สัญญาณเตือนอาการน้ำอสุจิน้อย

ในคนไข้บางรายหากสังเกตุและพบว่าตนเองมีน้ำอสุจิน้อย นี่อาจกำลังเป็นสัญญานเตือนของปัญหาสุขภาพตามมา เช่น

 • การอุดตันของท่อส่งน้ำอสุจิ
 • คุณภาพอสุจิต่ำกว่าเกณฑ์
 • มีบุตรยาก
 • ความไม่สมดุลย์ของระบบฮอร์โมนเพศชาย
 • การติดเชื้อจากแบคทีเรีย

สาเหตุน้ำอสุจิน้อย เพราะอะไร

ปัญหาร่างกายหรือจากการรักษาทางการแพทย์

ปัญหาสุขภาพที่สุขภาพที่สามารถนำไปสู่การมีปริมาณน้ำอสุจิที่น้อยลงนั้นมีอยู่หลายสาเหตุ เช่น ท่อน้ำอสุจิมีการอุดตัน เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือบางรายมีโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธ์

น้ำอสุจิน้อยจากสภาพแวดล้อม

การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเครียดหรือความกดดันนั้นอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณผู้ชายประสบปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ 

น้ำอสุจิน้อยจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต

พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่ถือว่าค่อนข้างมีความเสี่ยงที่ทำให้คุณผู้ชายหลายท่าน เรื่องของการหลั่งน้ำอสุจิและเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ หรือการใช้สารเสพติด

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้น้ำอสุจิน้อย

ปัจจัยเหล่านี้ถือว่าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พบปัญหาของการหลั่งน้ำอสุจิได้น้อยลง เช่น

 • การสูบบุหรี่
 • การดื่มแอลกอฮอล์
 • น้ำหนักตัวเยอะ
 • การติดเชื้อ
 • อาการเครียดหรือซึมเศร้าอย่างรุนแรง
 • มีแผลบริเวณอัณฑะ
 • การรักษาโรคมะเร็ง เช่น การฉายแสง 
 • การทานยาบางชนิด
 • การใช้สารเสพติด

น้ำอสุจิน้อย เมื่อไหร่ที่ควรพบแพทย์

หากสังเกตุและพบว่าตนเองมีอาการดังต่อไป ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจเช็คร่างกาย

 • ปล่อยมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติมาเกิน 1 ปี แล้วยังไม่มีตั้งครรภ์
 • มีปัญหาเรื่องการหลั่งและการแข็งตัวของอวัยวะเพศ
 • ความต้องการทางเพศต่ำ
 • มีอาการปวดบวม หรือมีก้อนบริเวณอัณฑะ
 • มีประวัติเกี่ยวกับการรักษาอัณฑะ ต่อมลูกหมาก หรือปัญหาทางเพศ

การวินิจฉัยภาวะน้ำอสุจิน้อย

หลังจากทราบและพบปัญหา คุณผู้ชายสามารถเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คร่างกายตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การตรวจร่างกาย

เมื่อพบอาการอสุจิมีน้อยควรพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อส่งตรวจรร่างกายอย่าละเอียด บริเวณระบบสืบพันธุ์ว่ามีการอักเสบหรือติดเชื้อเกิดขึ้นหรือไม่ โดยจะทำการตรวจท่อทางเดินปัสสาวะร่วมกับการหาเชื้อแบคทีเรีย จากนั้นส่งตรวจคุณภาพอสุจิว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความผิดปกติหรือไม่

2. การตรวจประวัติทางการแพทย์

แพทย์ทำการซักประวัติคุณผู้ชายเกี่ยวกับอาการและพฤติกรรมที่ชอบทำในชีวิตประจำวัน ว่าปริมาณน้ำอสุจิน้อยนั้นมีผลสืบเนื่องมาจากพันธุกรรมจากครอบครัว เคยมีประวัติเกี่ยวกับการมีบุตรยากมาหรือไม่ รวมถึงมีพฤติกรรมอย่างไรในการใช้ชีวิตประจำวันบ้างที่อาจส่งผลต่อการหลั่งน้ำอสุจิ

3. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอสุจิ

เมื่อประเมินอาการเบื้องต้นแล้ว แพทย์จะสั่งตรวจน้ำเชื้อโดยให้คนไข้หลั่งอสุจิเเละส่งตรวจผ่านแล็บวิทยาศาสตร์ เพื่อทดสอบเเละตรวจดูคุณภาพของอสุจิ โดยการส่งตรวจอสุจินั้นสามารถวินิจฉัยเพื่อลงลึกไปถึงปริมาณ รูปร่าง อัตราการรอดชีวิต การปนเปื้อนของเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว หากส่งตรวจแล้วพบว่าคุณภาพโดยรวมอสุจิอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก็ถือว่าไม่ได้มีความผิดปกติเฉพาะทางใด เพียงแต่วิธีการรักษานั้นอาจมุ่งเน้นไปทางการเพิ่มปริมาณของน้ำอสุจิเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ธีรักษาอาการน้ำอสุจิน้อย

อสุจิน้อย เป็นหมันไหม

เมื่อแพทย์ทราบถึงสาเหตุแล้ว จึงพิจารณาร่วมกับคนไข้เพื่อหาแนวทางในการรักษาได้อย่างเหมาะสมที่สุด

1. การรักษาโดยการใช้ยา

แพทย์พิจารณาหาสาเหตุและจ่ายยาในการรักษาให้คนไข้ตามอาการ หากมีน้ำอสุจิน้อยและไม่เข้มข้นหมอจะทำการสั่งจ่ายวิตามิน ให้กับคนไข้ให้ เช่น Zinc วิตามินบีรวม แต่หากเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียแพทย์จำเป็นที่จะต้องให้ยาปฏิชีวนะในการรักษาระบบสืบพันธ์ุ

2. การรักษาด้วยฮอร์โมน

การใช้ฮอร์โมนทดแทน ในคนไข้บางรายที่มีปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศชายที่ผิดปกติ โดยแพทย์จะต้องทำการสั่งตรวจค่าฮอร์โมนและพิจารณาร่วมกับคนไข้ว่าควรได้รับฮอร์โมนชนิดใดเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดไปบ้าง

3. การรักษาโดยการผ่าตัด

แพทย์ทำการวินิจฉัยโดยการส่องกล้องผ่านทางท่อปัสสาวะและหากตรวจพบว่าบริเวณท่อน้ำอสุจินั้นมีการอุดตันจากเนื้อเยื้อและผังผืดในท่อปัสสาวะจนเกิดการอักเสบติดเชื้อตามมา โดยวิธีการรักษาแพทย์จะทำการผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมท่อปัสสาวะให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

4. การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต

พฤติกรรมการใช้ชีวิตของฝ่ายชายบางอย่างนั้นสามารถส่งผลให้เกิดภาวะมีน้ำอสุจิน้อยได้ เช่น การสูบบุหรี่ หรือดื่มแอลกอฮอล์ ควรที่จะปรับและลดลงเพื่อสุขภาพเช่นกัน

น้ำอสุจิน้อยกับภาวะมีบุตรยาก

การมีน้ำอสุจิน้อยกว่าปกตินั้นไม่ได้หมายความว่าจะทำให้คู่ของคุณไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ เพียงแต่อาจจะใช้ระยะเวลานานมากกว่าคนทั่วไป แต่อาจส่งผลให้มีลูกยากเนื่องจากมีโอกาสที่ตัวอสุจิจะไม่สามารถว่ายผ่านปากมดลูกไปเจอกับเซลล์ไข่ที่ท่อนำไข่เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิได้ หรือในคนไข้บางรายที่ไม่มีการหลั่งน้ำอสุจิออกมาเลยจำเป็นที่จะต้องรักษามีบุตรยากด้วยการทำเด็กหลอดเเก้วร่วมกับวิธี TESE คือการตัดชิ้นเนื้อเล็กๆบริเวณอัณฑะออกมาคัดแยกตัวอสุจิ เพื่อนำไปทำ ICSI ต่อไป

แนวทางการป้องกันน้ำอสุจิน้อย

เมื่อพบว่าตนเองมีน้ำอสุจิน้อย คุณผู้ชายควรที่จะหลีกเลี่ยงการทำสิ่งเหล่านี้ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพของอสุจิ

 • งดสูบบุหรี่
 • ลดหรืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด
 • รักษาร่างกายให้แข็งแรง
 • งดเรื่องเครียดและทำจิตใจให้แจ่มใส
 • การสัมผัสสารพิษ เช่น ยาฆ่าแมลง สารโลหะหนัก

คำถามที่พบบ่อย

อสุจิน้อย กินอะไรดี

มีอาหารหลายชนิดที่จะช่วยบำรุงน้ำอสุจิของคุณผู้ชายให้ออกมามีคุณภาพที่ดีเเละช่วยเพิ่มปริมาณของน้ำเชื้อ ดังนี้

 • ไข่ไก่ หาทานได้ง่าย มีโปรตีน วิตามิน A วิตามินB วิตามิน D วิตามิน E กรดอะมิโนและธาตุเหล็ก ช่วยรักษาระดับฮอร์โมนเพศชาย เพิ่มปริมาณน้ำอสุจิ
 • เนื้อ เพิ่มปริมาณน้ำอสุจิและช่วยเพิ่มความเเข็งแรงให้กับตัวอสุจิมากยิ่งขึ้น
 • ช็อกโกแลต เนื่องจากช็อกโกแลตบำรุงไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มอสุจิให้มีปริมาณมากขึ้น และยังช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น
 • กล้วย อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 และวิตามิน C ช่วยปรับสมดุลย์ระบบสืบพันธ์ ทำให้น้ำเชื้อมีความเข้มข้นและมีปริมาณเพิ่มขึ้น

อสุจิน้อย เป็นหมันไหม

น้ำอสุจิน้อยไม่ได้บ่งบอกว่าคุณผู้ชายนั้นเป็นหมันหรือไม่ แม้ว่าปริมาณของอสุจินั้นมีน้อยแต่ตราบใดที่คุณภาพอสุจิยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ก็ถือว่ายังมีโอกาสที่จะทำให้ฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ได้เช่นกัน

ข้อสรุป

น้ำอสุจิน้อย คือ การที่คุณผู้ชายหลั่งน้ำอสุจิออกมาได้น้อยในขณะถึงจุดสุดยอด ซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของปัญหาสุขภาพหรือพฤติกรรมจากการใช้ชีวิตอย่างไม่ทันได้ระวัง คนไข้บางรายอาจพบว่าอาการปวดบวมบริเวณอัณฑะ หย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรือคนไข้บางรายอาจสังเกตุได้ว่าตนเองนั้นมีบุตรยากกว่าคนทั่วไป หากท่านใดพบว่าตนเองกำลังประสบกับปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้นอย่าได้นิ่งนอนใจ ควรพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายวินิจฉัยหาสาเหตุและหาแนวทางในการรักษาต่อไป 

ทั้งนี้หากคุณผู้ชายท่านใดมีข้อสงสัย สามารถทักสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line@ : @beyondivf