ตัวอ่อนผิดปกติ ทำ ICSI ได้ตัวอ่อนผิดปกติสามารถใส่ได้ไหม Beyond IVF

ทำ ICSI ได้ตัวอ่อนผิดปกติสามารถใส่ได้ไหม 

ปัญหาอีกหนึ่งอย่างของการตั้งครรภ์คือคุณภาพของตัวอ่อน ถ้าสมมุติว่าคุณผู้หญิงมีอายุเกิน 35 ปี อันนี้ต้องยอมรับว่าคุณภาพของไข่จะเสื่อมลงและมีโอกาสที่ตัวอ่อนผิดปกติจะสูง ยกตัวอย่างผิดปกติจากพันธุกรรม คือ ดาวน์ซินโดรม หรือทางพันธุกรรมอื่นๆยังมีอีกมากมาย เวลาที่คุณผู้หญิงรักษาด้วยการทำ IVF เด็กหลอดแก้ว (การเลี้ยงตัวอ่อนนอกร่างกาย) ก่อนที่แพทย์จะใส่ตัวอ่อนกลับคืนแพทย์จะมีการตรวจวินิจฉัยตัวอ่อนแต่ละตัวก่อน และเมื่อผ่านการตรวจแล้วผลที่ออกมาว่าตัวอ่อนผิดปกติ อาจจะเป็นปัญหาเพราะถ้าตัดสินใจใส่ตัวอ่อนผิดปกติเข้าไปแล้วแพทย์ก็ไม่มั่นใจว่าจะมีความเสี่ยงทำให้ลูกออกมาแล้วผิดปกติหรือเปล่า

อ่านเพิ่มเติม : ทำ ICSI เด็กหลอดแก้วตรวจโครโมโซม NGS ดีไหม?

ในรายละเอียดตรงนี้จะมีตำแหน่งของความผิดปกติ ยกตัวอย่าง เวลาแพทย์รายงานเรื่องความผิดปกติของตัวอ่อนแพทย์จะบอกเลยว่าพบความผิดปกติที่ตำแหน่งโครโมโซมไหน ความผิดปกติในโครโมโซมนั้นๆ จะเป็นความผิดปกติแบบมีลักษณะของ DNA หรือ เซลล์ที่เกี่ยวกับโครโมโซมเกินเป็นบวกหรือเป็นลบ กรณีแบบนี้ต้องดูให้ลึกลงไปในแต่ละตำแหน่งของตัวอ่อน ในความรู้ทางพันธุศาสตร์ นักพันธุศาสตร์เขาได้แบ่งแยกความเสี่ยงให้เรื่องของความผิดปกติ

โดยทั่วไประดับความรุนแรงจะแบ่งเป็น 6 ระดับ

ระดับ 1 หรือระดับ 2 ซึ่งเป็นระดับอ่อนๆจะถือเป็นความผิดปกติไม่มากนัก ใส่ไปแล้วจะเกิดการแท้งหรือเจอความผิดปกติไม่มาก เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีตัวอ่อนที่ปกติเลย และตัวอ่อนมีความผิดปกติอยู่แค่ระดับ 1 หรือ 2 หากจำเป็นต้องใส่ก็สามารถใส่ได้ แต่ถ้าเป็นระดับ 5-6 คือขั้นระดับรุนแรง ยกตัวอย่างระดับ 6 ก็คือโรคดาวน์ซินโดรม โครโมโซมคู่ที่ 21 จะเกินมา เขาจะเรียกว่าบวก21 กรณีแบบนี้ถ้าอยู่ในระดับ 5-6 ลูกจะผิดปกติ 100% ถ้าเป็นความผิดปกติระดับนี้นักพันธุศาสตร์จะไม่แนะนำให้ใส่ ดังนั้นระดับ 1 ระดับ 2 ยังสามารถใส่ได้ แต่ระดับ 5-6 ห้ามไปยุ่งเลย ถ้าเป็นกลางๆระดับ 3-4 อันนี้ต้องคิดให้หนักต้องปรึกษาแพทย์ที่ดูแลให้ดี

เนื่องจากปัจจุบันถ้าหากว่าเราเจอความผิดปกติที่อันตรายแล้วใส่ไป โดยมากแพทย์ไม่ได้คำนึงถึงความสำเร็จในการตั้งครรภ์เพียงอย่างเดียวแต่จะคำนึงถึงความรู้สึกของพ่อแม่ในอนาคตหากเด็กที่เกิดมามีความผิดปกติ

สรุป ถ้าเรามีตัวอ่อนผิดปกติให้ลองทำการรักษาใหม่ เริ่มกระตุ้นไข่ใหม่ เลี้ยงตัวอ่อนใหม่ แล้วดูว่ามีตัวที่ปกติออกมาบ้างหรือไม่ เพราะความจริงแล้วเราต้องเลือกตัวปกติเท่านั้น ไม่แนะนำให้ใส่ตัวอ่อนที่ผิดปกติแต่ถ้าทำหลายๆรอบแล้วยังมีตัวอ่อนที่ผิดปกติทั้งหมด ก็จะต้องพิจารณาตามลำดับขั้นความจำเป็น พิจารณาร่วมกับแพทย์เลือกเอาความผิดปกติแค่ระดับ 1 หรือ 2 เพื่อลดความเสี่ยงให้มากที่สุด

หากคุณผู้หญิงท่านไหนมีความกังวลใจสามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ @beyondivf