ค่าใช้จ่ายในการทำ iui ราคาเท่าไหร่

การทำ IUI ถือว่าเป็นการรักษาผู้มีบุตรยากที่นิยมกันเป็นอย่างมากสำหรับคนที่ยังอายุไม่มากหนัก อาจจะเพราะมีราคาที่ไม่ค่อยแพงมากเท่ากับการทำเด็กหลอดแก้ว ซึ่งที่ Beyond IVF ราคาจะอยู่ที่ 15,000 บาท ต่อครั้ง การทำ IUI ในราคานี้ได้อะไรบ้าง

โปรโมชั่น แพคเกจ iui ราคานี้ ได้อะไรบ้าง

รายละเอียดแพคเกจ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้คลอบคลุมดังนี้
– ค่ายากระตุ้นไข่แบบรับประทานจํานวนตามแพทย์สั่ง
– ค่ายาฉีดเร่งไข่สุก
– ค่า Ultrasound 2 ครั้งช่วงติดตามการกระตุ้นไข่
– ค่าเก็บเชื้อและเตรียมอสุจิ- ค่าฉีดเชื้ออสุจิเข้าสูโ่ พรงมดลูก
– ค่าแพทย์ตลอดการรักษา
– ค่าพยาบาลและค่านักวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง
– ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์

ทำท่าไหน ก็ไม่มีลูกสักที ฉีดเชื้อ IUI เพิ่มโอกาสมีลูก โดยไม่ต้องผ่าตัด ปรึกษาแพทย์ฟรี คลิก

อ่านเพิ่มเติม : IUI การฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกคืออะไร? ใครทำได้บ้าง

โปรโมชั่น แพคเกจ iui ราคานี้ ได้อะไรบ้าง

– ไม่รวมการตรวจร่างกายเตรียมพร้อมมีบุตร 9,900 บาท

ปรึกษาแพทย์

เริ่มทานยากระตุ้นไข่

Ultrasound

เตรียมอสุจิ

ฉีดเชื้ออสุจิ

ตรวจการตั้งครรภ์

รีวิวทำIUI ที่ไหนดี

ในปัจจุบันนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ มีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการแพทย์ที่มีการรักษาผู้มีบุตรยากในหลายๆวิธี เพื่อช่วยให้ผู้มีบุตรยากสามารถมีบุตรได้ตามความตั้งใจ

การเลือกสถานที่ทำ IUI เราควรมองทั้งด้านความสะอาด ปลอดภัย คุณหมอมีฝีมือทางด้านนี้เฉพาะจริงๆ ทำไมควรเลือก Beyond IVF เพราะที่ Beyond IVF เรามีคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนี้เป็นอย่างมาก ยังมีวุฒิบัตรการันตีถึงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีวชวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อีกด้วย

และที่สำคัญคลินิกของเรามีมาตรฐานที่สูง สะอาด ปลอดภัย ยังมีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมให้คำแนะนำร่วมกับเทคโนโลยีระดับ world class มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาล