โปรโมชั่น2021-05-27T11:56:56+07:00

ตรวจคุณภาพอสุจิ

ตรวจคุณภาพอสุจิตรวจอะไรบ้างทำไมต้องตรวจ?Volume - ปริมาณน้ำอสุจิที่หลั่งออกมา ควรมากกว่า หรือเทียบเท่า 1.5 มิลลิลิตรConcentration - ความเข้มข้นขออสุจิ ควรมีตัวอสุจิมากกว่า [...]

นัดวันปรึกษาแพทย์

วันที่นัด *