ในแต่ละวันมีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกมากถึง 6 คนต่อวัน หรือราวๆ 2,200 คน แต่โชคดีที่ในปัจจุบันมีวัคซีนสามารถป้องกันได้

สาเหตุ

เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกนี้มีชื่อว่า HPV โดยปกติจะไม่ติดต่อทางพันธุกรรมแต่มีสาเหตุหลักมาจากการมีเพศสัมพันธ์ โดยที่ผู้ชายเป็นตัวนำพาหะหลักแม้ตัวเองจะไม่ได้มีมดลูกก็ตาม

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิด มะเร็งปากมดลูก

  • มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย
  • มีคู่นอนหลายคน หรือคู่นอนของตัวเองมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น มีความเสี่ยงที่คู่นอนจะรับเชื้อมาแล้วถ่ายทอดสู่ตัวคุณ
  • ทานยาคุมกำเนิด ติดต่อกันนานกว่า 5 ปี
  • ผ่านการคลอดบุตร มากกว่า 1 คน
  • สูบบุหรี่เพราะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำลง

ตรวจมะเร็งปากมดลูก

  1. การตรวจแปปเสมียร์ (Pap Smear) : คือการใเก็บเนื้อเยื่อบริเวณปากมดลูกโดยแพทย์(ไม่มีความเจ็บ เพียงแค่ใช้ก้านสำลีแตะบริเวณปากมดลูก) และนำไปตรวจเช็คในห้องปฏิบัติการ
  2. การตรวจตินเพร็พ (Thin Prep Test) : วิธีการตรวจที่พัฒนาในเรื่องของวิธีการและขั้นตอนการเก็บมากขึ้น ทำให้ได้ผลที่แม่นยำมากกว่า
ควรตรวจเป็นประจำทุกปี

ภาพจำลองการเกิดมะเร็งปากมดลูก

การป้องกัน

เราสามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ตลอดชีวิตเพียงแค่ฉีดวัคซีน 3 เข็ม

ทามไลน์การฉีดวันซีน