บริการตรวจและฝากครรภ์

การฝากครรภ์ หรือ Antenatal care (ANC) คือ การไปพบแพทย์ สูตินรีแพทย์ เพื่อเช็คเกี่ยวกับการตั้งครรภ์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ โดยแพทย์จะให้คำแนะนำการดูแลตัวเองสำหรับคุณแม่มือใหม่ตอบปัญหาความสงสัยของคุณแม่ลดความวิตกกังวลระหว่างตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพครรภ์ทางกายภาพของทารก จ่ายยาจ่ายวิตามิน หรือสารอาหารบำรุงครรภ์ให้เหมาะสมกับแต่ละครรภ์อย่างปลอดภัย

ความสำคัญของการฝากครรภ์

คุณแม่หลายคนหรือคุณแม่มือใหม่ที่ยังไม่ทราบเหตุผล อาจจะสงสัยว่าทำไมถึงต้องฝากครรภ์?

ฝากครรภ์เป็นเสมือนการฝากคุณหมอท่านนั้นดูแลครรภ์ของคุณแม่ไปทุกระยะ ติดตามดูทารกตลอดการเติบโตเพื่อให้มีความปลอดภัยและสมบูรณ์มากที่สุด หากเกิดสภาวะฉุกเฉินจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

ฝากครรภ์ BeyondIVF

ควรไปฝากครรภ์เมื่อไหร่?

ควรไปทันทีที่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์หรือประมาณ 12 สัปดาห์ ยิ่งในกรณีที่คุณแม่มีอายุมาก 34 ปีขั้นไป เสี่ยงมีภาวะแทรกซ้อนสูงควรตั้งครรภ์อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด โรคที่เกิดง่ายในคุณแม่ตั้งครรภ์ อาจจะมีโรคเบาหวาน ทำให้แพทย์ต้องคอยตรวจเช็คน้ำตาลในเลือดของคุณแม่อยู่อย่างสม่ำเสมอ

ฝากครรภ์ที่ Beyond IVF มีขั้นตอนดังนี้