แพคเกจตรวจอสุจิ ราคาพิเศษที่ Beyond IVF

ปัญหาของการมีบุตรยาก มักพบในฝ่ายชายถึง 25% ดังนั้นการตรวจคุณภาพอสุจิเพื่อหาสาเหตุของการมีบุตรยากจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับท่านที่วางแผนการมีลูก โดยการตรวจคุณภาพอสุจิจะตรวจปริมาณของอสุจิ จำนวนตัวอสุจิ การเคลื่อนไหวของอสุจิ รูปร่างของตัวอสุจิ ตรวจความสมบูรณ์ของอสุจิ ตรวจความแข็งแรงของอสุจิ และหาความผิดปกติของอสุจิ


ตรวจน้ําเชื้ออสุจิ ราคานี้ได้อะไรบ้าง

การตรวจคุณภาพอสุจิที่ Beyond IVF ราคาจะอยู่ที่ 1,500 บาท แล้วราคานี้ตรวจอะไรบ้าง

 • ตรวจปริมาณของน้ำอสุจิ (Volume) ต้องมากกว่า หรือ เท่ากับ 1.5 มิลลิลิตร (> 1.5 ml.)
 • ตรวจความเข้มข้นของตัวอสุจิ (Sperm Concentration) ต้องมากกว่า หรือ เท่ากับ 15 ล้านตัว / มิลลิลิตร (> 15 M/ml.)
 • ตรวจการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ (Motility) ต้องมากกว่า หรือ เท่ากับ ร้อยละ 40 (> 40%)
 • ตรวจรูปร่างอสุจิ / ตัวอสุจิที่ปกติ (Morphology) ต้องมากกว่า หรือ เท่ากับ ร้อยละ 4 (> 4%)
 • ตรวจการรอดชีวิตของตัวอสุจิ (Viability) ต้องมากกว่า 58%
 • ตรวจจำนวนเม็ดเลือดขาว (WBC) เม็ดเลือดขาวในน้ำอสุจิควรมีไม่เกิน 1 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร
 • ตรวจจำนวนเม็ดเลือดแดง (RBC) เม็ดเลือดแดงควรมีน้อยกว่า 1 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเชื้ออสุจิ คืออะไร ทำไมต้องตรวจ

สั่งซื้อแพ็กเกจ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นายแพทย์พูนศักดิ์ สุชนวณิช (หมอต้น)

ตรวจอสุจิที่ไหนดี ทำไมควรเลือก BeyondIVF

ที่ Beyond IVF ของเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะคอยให้คำปรึกษาแนะนำ โดยการวิเคราะห์เรื่องการมีบุตรยากในการอ่านผลตรวจต่างๆ ควรกระทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรักษามีบุตรยาก ไม่ได้เพียงแค่เป็นสูตินารีแพทย์แต่ควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านรักษาเรื่องมีบุตรยากเพื่อให้ข้อมูลได้ครบถ้วน

แพทย์จะช่วยแนะนำแนวทางการแก้ไขเมื่อผลตรวจออกมาผิดปกติได้ สถานที่หรือห้องที่ใช้สำหรับเก็บอสุจิจะมีการฆ่าเชื้อทุกครั้งแบบเคสต่อเคส มั่นใจว่าสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรคแน่นอน ยังมีทีมนักวิทย์ฯกับพยาบาลที่ผ่านประสบการณ์และการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี

ขั้นตอนการตรวจสเปิร์ม ในราคานี้

 • งดหลั่งน้ำอสุจิ 5-7 วันก่อนมาพบเพทย์
 • เข้าห้องเก็บน้ำเชื้อเพื่อทำการเก็บน้ำเชื้อ
 • ทำการหลั่งอสุจิใส่กระปุกเก็บเชื้อ
 • ส่งกระปุกเก็บน้ำเชื้อเข้าห้องปฎิบัติการทันที
 • รอฟังผลประมาณ 1-2 ชั่วโมง
สั่งซื้อแพ็กเกจ
คลิก นัดวันปรึกษาแพทย์

ตรวจคุณภาพอสุจิตรวจอะไรบ้างทำไมต้องตรวจ?

 1. Volume – ปริมาณน้ำอสุจิที่หลั่งออกมา ควรมากกว่า หรือเทียบเท่า 1.5 มิลลิลิตร
 2. Concentration – ความเข้มข้นขออสุจิ ควรมีตัวอสุจิมากกว่า 15 ล้านตัวต่อน้ำอสุจิ 1 มิลลิตร
 3. Motility – ดูการเคลื่อนที่ของอสุจิ โดยค่าปกติสามารถเคลื่อนที่ได้มีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 40%
 4. Morphology – รูปร่างของอสุจิเช่ ลักษณะตัว ความยาว ความสมบูรณ์ส่วนหัว
 5. Other factors – ปัจจัยอื่นๆเช่น ความเป็นกรด-ด่าง ค่า PH, Antibody, เม็ดเลือดขาว, เม็ดเลือดแดง, หรือทดสอบการมีชีวิตเป็นต้น

โดยทั้งหมดด้านบนนี้ตรวจผ่านจากน้ำอสุจิเพียงเท่านั้น

ข้อแนะนำการเตรียมตัว

 1. คุณผู้ชายงดหลั่งอสุจิ 5-7 วันไม่มากหรือน้อยไปกว่านี้
 2. พักผ่อนให้เพียงพอ
 3. ควรมาในช่วงเช้า (เป็นเพียงคำแนะนำ)

” เมื่อตรวจเสร็จสามารถนัดแพทย์เพื่อ ปรึกษามีบุตรยากฟรี เพิ่มเติมได้หรือไม่สะดวกรอพบแพทย์เรามีบริการโทรแจ้งผลโดยผู้เชี่ยวชาญที่จะโทรกลับไปเพื่อให้คำปรึกษาได้ด้วยค่ะ ”


ราคาโปรโมชั่นการตรวจคุณภาพของอสุจิตอนนี้ครั้งละ 1,500.-

สามารถทักไลน์เพื่อจองคิวได้ที่ @beyondivf