เป็นไทรอยด์-มีลูกยากจริงไหม

เป็นไทรอยด์ มีลูกยากจริงไหม?

เป็นไทรอยด์ (thyroid) มีลูกยากจริงไหม? โดยทั่วไปแล้ว ภาวะไทรอยด์เป็นพิษหรือฮอร์โมนไทรอยด์สูงกว่าปกติ และภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำกว่าปกติ เป็นภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้หญิงตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ และในขณะที่ตั้งครรภ์ รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อเนื่องกับทารกในครรภ์ด้วย ในเรื่องของการมีบุตรก็ส่งผลกระทบด้วยทำให้มีบุตรยากขึ้น โดยปกติแพทย์ผู้ดูแลเมื่อตรวจพบภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนที่ผิดปกติ จะต้องมีการควบคุมภาวะเหล่านี้ให้เป็นปกติก่อนที่จะให้ผู้ป่วยตั้งครรภ์ได้ และติดตามต่อเนื่องระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อคุณแม่และกับทารกในครรภ์ด้วย

แต่ยังมีอีกภาวะหนึ่ง คือ ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำที่ไม่มีอาการ (Subclinical Hypothyroid) ซึ่งในอดีตไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่ามีผลกระทบต่อการมีบุตร หรือกับทารกในครรภ์ แต่จากการศึกษาที่พบในปัจจุบัน ปรากฏว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับภาวะการมีบุตรยาก และกับทารกในครรภ์ได้เช่นเดียวกับภาวะไทรอยด์ทำงานผิดปกติที่แสดงอาการ

เป็นโรคในระบบสืบพันธุ์ อยากมีลูก อยากตั้งครรภ์ ปรึกษาแพทย์ฟรี คลิก

อ่านเพิ่มเติม : ปัญหามีบุตรยาก

ขอบคุณรูปจาก www.parenting.firstcry.com/

ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำแต่ไม่มีอาการ (Subclinical Hypothyroidism)

ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำแต่ไม่มีอาการ เป็นภาวะที่ตรวจพบการทำงานของต่อมไทรอยด์เริ่มทำงานน้อยลงผิดปกติ คือ ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ยังคงเป็นปกติ (T3 และ T4) แต่ระดับฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองที่มากระตุ้นต่อมไทรอยด์ (TSH) จะสูงกว่าปกติ โดยที่คนไข้ไม่มีอาการใด ๆ เกิดขึ้น ภาวะนี้จะตรวจพบจากการตรวจเลือดเท่านั้น โดยค่าเลือดฮอร์โมนไทรอยด์เองจะปกติ (Free T3 and Free T4) แต่ฮอร์โมน TSH จะสูงกว่าปกติ โดยเกณฑ์อยู่ที่น้อยกว่า 2.5 mIU/L แต่ในสตรีตั้งครรภ์ ค่าปกติจะแตกต่างกันตามอายุครรภ์ คือที่ไตรมาสแรก ควรจะน้อยกว่า 2.5 mIU/L ไตรมาสสอง น้อยกว่า 3mIU/L และ ไตรมาสสาม น้อยกว่า 3.5mIU/L

ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำแต่ไม่มีอาการ กับภาวะมีบุตรยาก

ยังไม่มีข้อมูลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันชัดเจน แต่ในคนไข้กลุ่มนี้ เมื่อตั้งครรภ์ก็ควรมีการตรวจติดตามเป็นระยะ เพราะมีความเป็นไปได้ว่าโรคอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง และรุนแรงมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

สรุป

การตั้งครรภ์โดยที่คุณแม่มีปัญหาเรื่องไทรอยด์ ถ้าไทรอยด์ต่ำ ส่วนใหญ่ตัวโรคมักจะต้องรักษาโดยการใช้ฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทน ซึ่งผู้ที่มีปัญหาที่ไทรอยด์ต่ำตั้งเเต่แรก อาจมีผลกระทบต่อการตกไข่ และให้มีบุตรยาก ไม่ว่าจะเป็น ไทรอยด์ต่ำหรือสูงอาจส่งผลให้มีบุตรยากได้ โดยต้องพิจารณาก่อนว่าหากไทรอยด์สูง ตอนนี้รักษาอยู่ในขั้นตอนไหน อาการของโรคอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วหรือยัง ทั้งนี้ถ้าทำการรักษาอย่างต่อเนื้อง และกินยาสม่ำเสมอ จนสามารถควบคุมระดับไทรอยด์ให้เป็นปกติดีแล้ว ส่วนมากไข่จะสามารถตกได้ตามปกติ จะสามารถตั้งครรภ์ได้ เมื่อสามารถตั้งครรภ์ได้แล้ว ควรได้รับการดูเเล และการฝากครรภ์โดยสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับอายุรเเพทย์ที่เชี่ยวชาญโรคไทรอยด์ เพื่อพยายามรักษาค่าฮอร์โมนไทรอยด์ให้ปกติ จะช่วยป้องกันภาวะเเทรกซ้อนที่อาจเกิดได้ เช่น แท้งง่าย ภาวะทารกตัวเล็ก ครรภ์เป็นพิษ คลอดก่อนกำหนด ทารกอาจมีภาวะไทรอยด์ต่ำหรือสูงได้

ฝากครรภ์และตรวจครรภ์สม่ำเสมอ ลูกสมบูรณ์ แข็งแรง ลดโอกาสแท้ง ปรึกษาแพทย์ฟรี คลิก

อ่านเพิ่มเติม : ตรวจและฝากครรภ์

ถ้าคุณผู้หญิงท่านใดมีความกังวลใจสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ Beyond IVF หรือจะแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ @beyondivf

ขอบคุณข้อมูลจาก

becomemom

primefertilitycenter