วัคซีนคนท้อง

ในช่วงเวลาของการตั้งครรภ์ เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณแม่และทารกในครรภ์ จึงต้องมีการดูแลอย่างพิเศษ นอกจากการดูแลสุขภาพ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วนั่น การได้รับวัคซีนที่ช่วยป้องกันโรคต่างๆก็สำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งคุณแม่ตั้งครรภ์หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบถึงวัคซีนที่ควรได้รับ ว่าควรฉีดวัคซีนตัวไหนบ้าง แล้ววัคซีนตัวไหนที่ไม่ควรฉีดตอนที่กำลังตั้งครรภ์

รู้จักประเภทของวัคซีน

ประเภทของวัคซีน

ก่อนที่จะรู้ว่าคนท้องต้องฉีดวัคซีนตัวไหนบ้าง เรามาทำความรู้จักประเภทต่างๆของวัคซีนกันก่อน โดยทั่วไปแล้ว วัคซีนจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. วัคซีนเชื้อตาย (Inactivated Vaccine)

วัคซีนเชื้อตายเป็นวัคซีนที่ได้จากการนำเชื้อมาทำให้ตาย อาจใช้เชื้อทั้งตัวหรือสกัดเอาแค่บางส่วนของเชื้อมาทำวัคซีน เช่น วัคซีนไอกรน วัคซีนไข้หวัดตามฤดูกาล วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด วัคซีนตับอักเสบบี เป็นต้น

2. วัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (Live-attenuated Vaccine)

วัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์เป็นวัคซีนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนเชื้อ แล้วนำเชื้อมาทำให้อ่อนแรงลงจนไม่สามารถก่อโรคได้ แต่ยังมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ได้เช่น วัคซีนหัดเยอรมัน คางทูม เป็นต้น

3. วัคซีนประเภทท็อกซอยด์ (Toxoid)

วัคซีนประเภทท็อกซอยด์เป็นวัคซีนที่ได้จากการนำเชื้อมาทำลายความเป็นพิษให้หมดไป แต่ยังมีคุณสมบัติในการนำมากระตุ้นภูมิคุ้มกัน เช่น พิษจากโรคคอตีบ พิษจากโรคบาดทะยัก เป็นต้น

การฉีดวัคซีนสำหรับคนท้อง

คนท้องฉีดวัคซีนได้ไหม

เรื่องสำคัญสำหรับใครที่อยากมีลูกควรรู้ คือ คุณแม่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ เพราะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณแม่และลูกน้อยปลอดภัยจากการติดเชื้อทั้งตอนอยู่ในครรภ์และขณะคลอด ซึ่งวัคซีนที่จำเป็นต่อคุณแม่ตั้งครรภ์จะมี วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันบาดทะยัก วัคซีนป้องกันคอตีบ เป็นต้น

คนท้องต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้าง

คนท้องฉีดวัคซีนอะไรบ้าง

เมื่อคุณแม่เข้ารับการฝากครรภ์ แพทย์จะแนะนำวัคซีนหลักๆที่จำเป็นสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ มี 5 ตัว ดังนี้

1. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ฉีดเพื่อป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นอันตรายต่อคุณแม่ตั้งครรภ์ เพราะจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นภาวะปอดบวม ภาวะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ หรือภาวะหัวใจวาย ซึ่งควรฉีดวัคซีนในช่วง 16-18 สัปดาห์

2. วัคซีนบาดทะยัก

ฉีดเพื่อป้องกันการติดเชื้อบาดทะยักในทารกแรกเกิด การฉีดวัคซีนบาดทะยักเป็นวัคซีนตัวตายประกอบไปด้วยทอกซอยด์บาดทะยัก ช่วยป้องกันโรคบาดทะยักในคุณแม่ และทารกที่เกิดมาด้วย โดยฉีดได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 20-22 สัปดาห์

3. วัคซีนคอตีบ

เป็นวัคซีนตัวตายประกอบไปด้วยทอกซอยด์คอตีบ วัคซีนไม่มีอันตรายจึงแนะนำให้ฉีดในคุณแม่ตั้งครรภ์ ป้องกันโรคคอตีบในคุณแม่และป้องกันคอตีบในทารกที่คลอดมา โดยฉีดได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 20-22 สัปดาห์

4. วัคซีนไอกรน

โรคไอกรนเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ หากเป็นมากจะทำให้ระบบหายใจล้มเหลวถึงแก่ชีวิตได้ วัคซีนไอกรนเป็นวัคซีนตัวตายสามารถฉีดในคุณแม่ตั้งครรภ์ได้ ช่วยป้องกันโรคไอกรนในคุณแม่และทารก โดยฉีดได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 27 สัปดาห์

5. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

เป็นอีกหนึ่งวัคซีนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรฉีด โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีความเสี่ยง หรือมีคนในครอบครัวเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนนี้เป็นวัคซีนตัวตายซึ่งไม่มีอันตรายต่อคุณแม่และทารก

คนท้องกับการฉีดวัคซีนโควิด

วัคซีนที่คนท้องต้องฉีด

สำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้แต่ควรฉีดหลังตั้งครรภ์ครบ 12 สัปดาห์ สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนแล้วมีอาการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรงจะไม่แนะนำให้ฉีด หรือแพทย์ที่ดูแลการตั้งครรภ์ของคุณแม่ห้ามโดยตรง

คนท้องไม่ควรฉีดวัคซีนตัวใด

สำหรับวัคซีนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ควรได้รับจะเป็นวัคซีนเชื้อเป็น (Live-attenuated Vaccine) มีดังนี้

  • วัคซีนคางทูม หัด หัดเยอรมัน (Measles, mumps, rubella) ควรได้รับวัคซีนก่อนตั้งครรภ์หรือหลังตั้งครรภ์ เนื่องจากเป็นวัคซีนเชื้อเป็น อาจทำให้ทารกในครรภ์ติดเชื้อและพิการได้
  • วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส (Varicella) งูสวัด (Zoster) เนื่องจากเป็นวัคซีนเชื้อเป็น อาจทำให้ทารกในครรภ์ติดเชื้อและพิการได้เช่นกัน
  • วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine)

ตารางการฉีดวัคซีนสำหรับคนท้อง

โดยทาง BeyondIVF มีตารางการฉีดวัคซีนสำหรับคนท้องมาฝากคุณแม่ทุกท่าน โดยจะเป็นการฉีดเรียงตามความตัวสำคัญของวัคซีน และเว้นระยะห่างกัน 2-4 สัปดาห์

ฉีดวัคซีนคนท้อง

วัคซีนสำหรับคนท้องราคาเท่าไหร่

สำหรับราคาค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนสำหรับคนท้อง มีดังนี้

  • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ราคา 400-1,800 บาท โดยประมาณ
  • วัคซีนบาดทะยัก คอตีบ ราคา 500-2,500 บาท โดยประมาณ
  • วัคซีนไอกรน ราคา 500-2,500 บาท โดยประมาณ
  • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ราคา 500-1,500 บาท โดยประมาณ

ข้อสรุป

การฉีดวัคซีนคนท้องถือว่าสำคัญมาก หากไม่ได้รับวัคซีนสำหรับคนท้องอาจจะส่งผลถึงทารกในครรภ์และอาจทำให้ทารกในครรภ์เกิดการติดเชื้อขึ้นได้ วัคซีนที่สำคัญสำหรับคนท้อง คือ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนบาดทะยัก วัคซีนคอตีบ วัคซีนไอกรน วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี แต่ทุกการฉีดวัคซีนควรได้รับคำแนะนำและการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้หากคุณแม่ตั้งครรภ์ท่านไหนยังมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : @beyondivf